Dětský organizátor hry nebo soutěže

Čas přípravy
1 hodina
Čas realizace
2 hodiny
Místo
venku
Roční období
celý rok
Počet účastníků
do 30
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
8. 4. 2018
Klíčová slova
Tajemství staré truhly, Sport, S4, organizace, zapojení dětí do činnosti oddílu, komunikační dovednosti, argumentace, práce s pravidly
Věková kategorie
12 let - 14 let
Typ aktivity
Poznávací
Náročnost na materiál
Malá
Výchovný program
Tajemství staré truhly
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální

Cíle

 

Rozvoj těchto kompetencí: ke komunikaci, sociální a personální.


Děti se učí prezentovat svůj názor, argumentovat, vyhodnocovat vlastní možnosti. Zkoušejí si, jaké je to organizovat aktivity pro ostatní.

 

Motivace

Také jste si někdy říkali, jaké je to, když vedoucí připravuje program schůzky? A proč zrovna vybral tuto hru? A čím to je, že někdy osvědčená hra nefunguje? A jaké je to, když mám někomu vysvětlit pravidla? Pojďte si vyzkoušet, jaké je to alespoň na chvíli být vedoucí…

Potřeby

 

Psací pomůcky, kartotéka her či knihy s hrami, následně pomůcky ke konkrétním hrám.


K tomuto metodickému listu není žádný pracovní list.

 

Provedení

 

Je nutné s pověřeným jednotlivcem zkonzultovat jeho přípravy na organizování akce. Při oddílové schůzce, při akci oddílu, při společné akci několika oddílů, na táboře apod. Děti vedeme k tomu, aby si vybíraly zpočátku krátké a jednodušší hry. Připravíme spolu s dětmi v rámci volné debaty či metodou brainstormingu nabídku možnosti drobných sportovních her a aktivit, vedeme je k promýšlení toho, pro jakou věkovou skupinu hry připravujeme. Zapisujeme nápady, podněcujeme děti k tomu, aby přemýšlely nad potřebnými pomůckami, prostorem. Domlouváme se o tom, kdo za co bude odpovídat (příprava materiálu, bodovacích tabulek, odměn apod.). Vedeme děti k tomu, aby si neznámé aktivity nanečisto vyzkoušely.


Použitá literatura: Encyklopedie her I., II., III., IV. díl, Miloš Zapletal.


Tyto aktivity přibližují Ideály Pionýra: Poznání a Pomoc.

 

Pozor na

Je nutné s pověřeným jednotlivcem zkonzultovat jeho přípravy na organizování akce.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

 

Aktivita umožňuje začlenění dětí do kolektivu a nevytváří bariéry pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Vedoucí musí dbát na individuální přístup k těmto dětem a respektovat obecná doporučení v úvodní části metodiky.