Itinerář cesty

Čas přípravy
5 minut
Čas realizace
1 hodina
Místo
místnost, klubovna, venku
Roční období
celý rok
Počet účastníků
20 - 20
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
8. 4. 2018
Klíčová slova
Tajemství staré truhly, Příroda, P17, mapa, orientace, GPS, buzola
Věková kategorie
12 let - 14 let
Typ aktivity
Poznávací
Oddílová schůzka
Náročnost na materiál
Střední
Výchovný program
Tajemství staré truhly
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální

Cíle

 

Rozvoj těchto kompetencí: k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální.


Procvičení orientace v mapě, rozvoj schopnosti plánovat, procvičení práce s GPS.

 

Motivace

Napadlo vás někdy, jak je těžké připravit výlet? Naplánovat trasu tak, aby se dala ujít v daném čase a byla pro účastníky zajímavá. Schválně jestli se vám povede takovou trasu naplánovat a popsat tak, aby ji mohli vaši kamarádi projít bez mapy, jen s buzolou nebo GPS.

Potřeby

 

Mapa okolí pro každý oddíl, papír a psací potřeby, pro ověření v terénu GPS pro každý oddíl a kopii mapy pro každý oddíl.


K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

 

Provedení

 

Každý oddíl dostane mapu okolí a jeho úkolem je vymyslet a naplánovat tříhodinový odpolední výlet. Podle mapy vypracuje každý oddíl přesný itinerář cesty – např. od klubovny jděte 500 metrů severně, pak
300 metrů severovýchodně a následně se stáčejte k východu, po 400 metrech změňte směr a pokračujte dále na východ. Vedoucí dohlíží na to, aby plánované trasy byly různé. Začátek i konec trasy by měl být v klubovně (tábořišti).

Při nejbližší příležitosti dostane každý oddíl GPS a itinerář jiného oddílu. Všechny oddíly se vydají na cestu a drží se instrukcí. Mapu má u sebe jen doprovázející vedoucí (instruktor), děti postupují jen podle GPS a návodu.

Po návratu se každý oddíl snaží do kopie mapy zakreslit trasu, kudy postupoval. Každý oddíl také zhodnotí, nakolik se připravený itinerář lišil od skutečnosti a s čím se cestou potýkali. Hodnotí se i to, nakolik byl který oddíl schopen odhadnout délku výletu vzhledem ke stanovenému času.


Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání, Pomoc, Přátelství a Překonání.

 

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o skupinovou činnost a vedoucí skupinu doprovází, nepředstavuje tato aktivita výraznější riziko pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Potřebné je hlídat, aby příležitost k práci s GPS měli všichni členové týmu, tedy i ti méně průbojní, opatrnější na zkoušení něčeho nového.