Homepage

Čas přípravy
30 minut
Čas realizace
2 - 3 hodiny
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
do 20
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
8. 4. 2018
Klíčová slova
Tajemství staré truhly, Člověk a společnost, C2, sebeprezentace, vytvoření vlastního profilu, seznamování se
Věková kategorie
12 let - 14 let
Typ aktivity
Seznamovací
Oddílová schůzka
Náročnost na materiál
Malá
Výchovný program
Tajemství staré truhly
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální

Cíle

 

Rozvoj těchto kompetencí: sociální a personální, komunikativní.


Vzájemné poznání členů týmu, překonání komunikačních bariér, tzv. „prolomení ledů“. Druhotným cílem může být také debata o tom, jaké osobní údaje zveřejňovat na sociálních sítích, jejich bezpečné používání.

 

Motivace

Mnoho lidí má na internetu svou vlastní stránku nebo profil (Facebook, Lide.cz apod.). Na této stránce se představují, uvádí své záliby, oblíbenou hudbu, filmy, motto, sdílí s ostatními své fotografie. Prostřednictvím takových stránek se lidé seznamují, hledají nové kamarády. I my se chceme přiblížit ostatním – pojďme si vytvořit svůj „profil“.

Potřeby

 

Čtvrtky A3, barevné papíry, tužky, pastelky, barvy, lepidlo, nůžky, barevné časopisy, různý výtvarný materiál (zbytky, odstřižky, přírodniny), kolíky na prádlo, provázek – doplnit dle možností a fantazie.


K tomuto metodickému listu je k dispozici pracovní list C2A.

 

Provedení

 

Na úvod hry se děti s vedoucím posadí do kroužku. Vedoucí si s dětmi začne povídat o internetu –
– kdo má někde svou stránku, jak si ji vytvořil, co všechno na ní o sobě zveřejňuje. Úvod by měl trvat asi 10 min. Vlastní hru pak vedoucí uvede legendou: Plánuje se spuštění nového portálu zaměřeného na setkávání zajímavých osobností. Hráči jsou vyzváni k vytvoření a zveřejnění osobní www stránky. Pro vytvoření stránky však každý „klient“ potřebuje svého „webového designéra“, který mu stránku navrhne a vytvoří. Hráči se rozdělí do dvojic, ve kterých se jeden druhému stanou „klientem“ a „designérem“. Musí druhého hráče nejprve podrobně vyzpovídat, aby o něm zjistili co nejvíce informací, a na základě těchto informací pro něj vytvořit webovou prezentaci. Podobně jako na internetu, kde se běžně „vypůjčují“ obrázky a grafika vzniká koláží a přetvářením obrázků, je možné využít starých časopisů a stránku vytvořit metodou koláže. Po vytvoření následuje „otevření portálu“ – každý má možnost představit svého „klienta“ ostatním, popř. odpovědět na případné dotazy. Jednotlivé prezentace pak zavěsíme pomocí kolíku na provázek na dostupném místě, nebo jimi vyzdobíme klubovnu jiným způsobem (na zeď, na nástěnky apod.).

Při dlouhodobější akci může být součástí stránky i e-mailová schránka (ke čtvrtce připevněná papírová obálka), kam si hráči mohou posílat v průběhu celé akce „e-maily“.

Možné pokračování: Na tuto aktivitu lze navázat na další schůzce povídáním, besedou či přednáškou o nebezpečí při používání internetu – komunikace s neznámými lidmi, zveřejňování osobních informací atd.

Tento námět je vhodný i pro věkově různorodý oddíl, výborně se dá využít na letním táboře, kde dobře funguje posílání „e-mailů“ do připevněných obálek. Je třeba počítat s tím, že malé děti (1.–4. třída) nebudou mít své „stránky“ tak dobře graficky zpracované jako starší děti, ale aktivita je i pro ně zábavná a přínosná.

Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání, Přátelství.

 

Pozor na

 

Pro rozvoj vztahů ve skupině je možné dvojice předem určit tak, aby spolupracovaly děti, které se zatím příliš neznají, jsou hodně odlišné apod. Hra je vhodná i pro kategorii 15+, zejména pro utužení kolektivu, vzájemné poznání a rozvoj komunikace.

 

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

 

Děti s grafomotorickými poruchami mohou mít problém s grafickou úpravou stránky – mohou ale využívat obrázky z časopisů, což jim práci ulehčí. Děti s poruchou řeči mohou mít problémy s prezentací svého „klienta“ – podpoříme je, dáme jim dostatečný časový prostor, nepřerušujeme jejich projev. Neklidné děti se nevydrží tak dlouho soustředit na jeden úkol – je dobré mezi první a druhou část hry vložit nějaké pohybové aktivity na odreagování.