Technická soutěž

Čas přípravy
30 minut
Čas realizace
1 hodina
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
20 - 20
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
9 let - 11 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: pracovní, sociální a personální.

Rozvoj motoriky.

Motivace

Chceme-li být dobře připraveni na soutěž Pionýrská stezka, ale třeba i na nečekané situace na táboře nebo víkendovce, kdy se nám něco pokazí, utrhne, musíme být aspoň trochu zruční. Jestli jsme šikovnější než ostatní členové oddílu, to si vyzkoušíme v malé oddílové soutěži.

Potřeby

Baterka s příslušenstvím, papíry, knoflíky, nitě, jehly, látka, kancelářské svorky, krabička zápalek, rukavice, luštěniny, misky, hřebíčky, kladívko, kus dřeva na zatloukání hřebíků.
K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

Oddíl se na začátku soutěže rozdělí do 3—5členných družinek, které ovšem v zájmu objektivity budou přibližně stejného věkového složení. Nejvhodnější je, aby na každém stanovišti soutěžil jeden vybraný člen družinky, předem ale družinka neví, jaké stanoviště bude právě její člen absolvovat. Obměnou může být i zvýšení obtížnosti v podobě provádění některých úkolů poslepu.
Pak už jen vyvěsíme dvě předem připravené tabulky – jedna z nich je bodování soutěží a druhá seznam úkolů, které jsou očíslovány v pořadí, v jakém půjdou za sebou, ale odkrytá jsou na začátku jen čísla.
Vyzveme družiny, aby vyslaly do soutěže prvního soutěžícího a když jsou zástupci připraveni, odkryjeme první úkol:
1. složí papírovou skládanku - 3. tř. – papírová čepice
- 4. tř. – papírový kalíšek
- 5. tř. – parník

Soutěžící dostanou pomůcky – novinové archy a na povel rozhodčího začnou skládat výrobek vybraný podle toho, jak je kdo ze soutěžících starý. Vítězí ten, kdo složil bezchybně skládačku první, protože ale bodujeme celé pořadí, necháme poskládat skládanky všechny soutěžící.
Zapíšeme družinám získané body a pak vyšlou družstva dalšího soutěžícího.
Odtajníme úkol č. 2.: složí rozloženou svítilnu. Soutěžící dostanou rozebranou svítilnu – obal baterky, žárovičku a baterie. Na povel rozhodčího začnou skládat, pořadí v disciplíně určuje pořadí rozsvícení baterky.
Pozor – tady musíme dát horní limit, aby některý soutěžící neskládal třeba deset minut. Tři minuty jsou postačující.
Zapíšeme body, vybereme další soutěžící, odtajníme úkol.
3. rozdělí co nejrychleji hrách a čočku do různých misek, pracovat mohou ale soutěžící pouze jednou rukou. Úkol je velmi jednoduchý – před každého soutěžícího postavíme tři misky – jednu se smíchanou luštěninou a dvě prázdné na třídění, hráči dají jednu ruku za záda a na povel začínají třídit. Pro získání bodů je rozhodující pořadí, v němž se jim vše podařilo roztřídit.
Pozor – nejprve si vyzkoušíme, kolik luštěniny stihneme roztřídit za minutu my, abychom nepřichystali dětem práci na celý večer.
A je tu úkol č. 4.: přišití knoflíku. Náročnost úkolu je dána věkem dětí, devítileté mají připraven knoflík se dvěma dírkami, starší pak se čtyřmi.
Soutěžící nastoupí, dozví se úkol a dostanou pomůcky: jehlu, nit, knoflík a kousek látky. Na povel rozhodčího se dají do práce – nejprve navléknou nit a pak začnou přišívat knoflík. Body jsou zase dány pořadím, v němž práci dokončí. Rozhodčí vyzkouší pevnost přišití.
5. úkol – soutěžící dostanou 30 kancelářských sponek a jejich úkolem je po zahájení soutěže co nejrychleji pospojovat sponky do řetězu.
6. úkol – soutěžící dostanou rukavici na ruku, kterou si zvolí a kterou pak budou pracovat, a vedoucí před ně vysype dvacet zápalek a před každého soutěžícího položí prázdnou otevřenou krabičku. Pak odstartuje soutěž, v níž hráči vybranou rukou s nasazenou rukavicí skládají zápalky do krabičky a jejich úkolem je pak krabičku jednou rukou i zavřít. O bodovém zisku rozhoduje pořadí, v němž soutěžící hru dokončili.
7. úkol – pokud k tomu máme v klubovně podmínky, můžeme zařadit i zatloukání hřebíků.
Před vybrané soutěžící položíme pomůcky – kousek dřeva na zatloukání, hřebíčky – mohou být i malé, mnohdy se dětem hůře zatloukají, a kladívka. Počet hřebíčků i velikost kladívka bude pro všechny soutěžící stejná. Pokud máme mezi soutěžícími velký věkový rozdíl, můžeme hendikep vyrovnat menším počtem hřebíků pro nejmladšího soutěžícího. Úkolem soutěžících je v časovém limitu (1—2 minuty podle pracovních podmínek) zatlouct rovně až po hlavičku všechny hřebíky. Bodují se výsledky těch, kteří v časovém limitu zvládli zatlouct rovně všechny hřebíky. Ostatní z bodování vyřadíme. Mezi těmi, kdo zadání zvládli, rozhoduje pak, v jakém pořadí práci dokončili.
Vedoucí určitě přijdou na dalších deset drobných soutěží, jimiž rozvíjíme jemnou motoriku dětí.
Na závěr sečteme body, vyhlásíme vítěze a můžeme je odměnit diplomem nebo drobnou odměnou.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Pomoc, Poznání a je přípravou k zapojení do Pionýrské stezky.