Hry si nemusíme jen kupovat

Čas přípravy
10 minut - 1 hodina
Čas realizace
45 minut - 1 hodina
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
žádný
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
9 let - 11 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: pracovní.
Učí se pracovat s různými materiály, vyrábí z nich předměty, které následně využije v dalších činnostech. Učí se spolupráci s ostatními členy oddílu, podává co nejlepší výkon a tím přispívá k dobrému výsledku společné práce.

Motivace

V mnoha oddílech je jistě velmi oblíbená hra Věž, jejíž podstatou je skládání malých kládků na sebe tak, aby rostla vysoká věž. Prohrává ten, komu věž po položení jeho kládku spadne.
Dovedete si ji ale představit velikou? Zkusme si v oddíle vyrobit outdoorovou verzi.

Potřeby

Hranolky větších rozměrů – minimálně 30 cm dlouhé (nejspíše je seženeme od známého stolaře, který nám bude dlouhodobě schovávat odpad, můžeme je pro děti připravit – nařezat např. střešní latě.
K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

Nejprve si děti připraví vše, co budou potřebovat – malý kládek + smirkový papír, pilník na dřevo k ohlazení hran, štětec, barvu nebo lak k povrchové úpravě.
Dohodneme se, kolik kládků každý udělá. Vlastně nejde o výrobu, děti dokončují jen povrchovou úpravu.
Vysvětlíme si, jak pracujeme se smirkovým papírem, ukážeme si, jak jej držet napnutý přes malý hranolek, který nám „padne“ do ruky (pozor, každé dítě si jej musí vybrat samo, to, co se dobře drží v ruce nám, bude asi pro dítě velké, případně bychom jim mohli najít maličké hranolky, které jim práci neusnadní). Nejprve postupně všechny kládky vyhladíme smirkovým papírem, je-li to potřeba, boční řezané hrany zjemníme pilníkem na dřevo nebo rašplí. Tato práce nám bude trvat asi tak 20—30 minut, samozřejmě asi neuděláme velké množství hracích dílů, ale děti by jednotvárná činnost přestala bavit.
Když všichni dokončí práci se smirkovým papírem, uklidíme nejprve pracoviště, smeteme piliny a pak se teprve na čistém stole dáme do barvení. Můžeme díly jen nalakovat, můžeme ale použít libovolné barvy (nejlépe vodou ředitelný balakryl). Po zaschnutí jedné strany natřeme i stranu protilehlou a hra je připravena k použití.
My ovšem musíme ještě dohlédnout, aby děti dobře zavřely nádoby s barvami, aby nevysychaly, a vypláchly štětce.
Vrátíme-li se k činnosti víckrát, může naše stavba věží být skutečně napínavá a věž může být i větší, než soutěžící.
Variantní činnost:
Věž nemusí být jedinou hrou, kterou si vyrobíme. Můžeme si vyrobit i vlastní velké Člověče nezlob se – hrací plán nakreslíme na látku a figurky pak vyrábíme třeba z papírových rolí s umístěním pěnového páčku nebo vlastní papírové koule jako hlavy. Tady budeme více pracovat s barvami a nůžkami než s náročnějším nářadím.
S výrobky se můžeme přihlásit do soutěže rukodělných činností Pionýrského Sedmikvítku.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Pomoc a Přátelství.

Pozor na

Větrání místnosti při použití laku či barev. Děti musí obsah činnosti znát dopředu, aby si přinesly vhodný pracovní oděv a neodcházely domů v oblečení zničeném barvou.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Děti s diagnózou ADHD jsou při činnostech méně koncentrované. Pokud se jim činnost nedaří, může se u nich objevit prchlivá nebo agresivní reakce. Je důležité, aby u těchto dětí byl nablízku vedoucí a mohl dítě zklidnit, například nabídnutím další aktivity, která přímo nemusí souviset s činností, kterou vykonával.