Zvířátka a jejich stopy

Čas přípravy
30 minut
Čas realizace
30 minut - 1 hodina
Místo
místnost, klubovna, venku
Roční období
jaro - podzim
Počet účastníků
žádný
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
9 let - 11 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: sociální a personální, k řešení problémů, k učení.
Pozná některá u nás žijící zvířata, u některých i stopy a zná základní dělení obratlovců.

Motivace

Budete-li chodit s očima dokořán, uvidíte kolem sebe spoustu živých tvorů, a nejen lidí. Každé zvíře je trošku jiné, ale všechna mají i něco společného. V tom se nám lidem někdy velmi podobají. Každý tvor v přírodě po sobě zanechává nějakou stopu. Učte se v nich číst a dovíte se mnoho zajímavého.

Potřeby

Pracovní listy pro všechny děti, obrázky zvířat, nápisy „ryby, obojživelníci…“, pastelky, lístky na hru, publikace k tématu, pexesa apod. Proužky výkresu, kancelářské sponky, sádra, kelímek na rozmíchání sádry, špachtle, voda, pexeso – stopy zvířat.
Tento metodický list má k dispozici pracovní listy P11A, 11B

Provedení

Činnost zahájíme jednoduchou hrou „na zvířata“ – připravíme si předem lístečky se jmény zvířat. Vedoucí vyzve děti, aby si vylosovaný lísteček připevnily na oblečení. „Stáváte se pro tuto chvíli zvířetem, můžete vydávat jeho zvuky, napodobovat jeho činnost. Pokuste se najít další kamarády, kteří patří do stejné skupiny, jako vy – ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci.“ Pokud máme malý počet dětí, přibereme někoho do hry nebo ji nahradíme tříděním obrázků. Další část programu můžeme zahájit rozhovorem ve skupinách, které vznikly, pod vedením instruktora. Děti hledají odpovědi na otázky „Co máme společné? Co nás odlišuje od ostatních skupin? Živíme se všichni stejně? Je v naší skupině někdo, kdo mě může ohrozit?...“ Vedoucí a instruktoři vedou děti k tomu, aby si uvědomovaly, že některé znaky jsou všem skupinám společné, jiné je odlišují. (Pokud se při hře některé dítě špatně zařadí, můžeme ho nechat, aby se samo na základě dalších zjištění přesunulo jinam, nebo mu nenápadně pomůžeme omyl objevit.)
Na závěr této aktivity požádá vedoucí, aby si děti vybraly ze svého středu někoho, kdo ostatním řekne, co zjistily. (S prezentací může pomoci instruktor, který se skupinkou pracoval — napoví, doplní, pomůže otázkou.) Pak dětem rozdáme pracovní listy a vyzveme je k práci. „Pokuste se splnit úkoly na pracovních listech. Pokud si nebudete vědět rady, může vám pomoci kamarád nebo můžete hledat odpověď v některé z knih, pexesu nebo časopise.“ Při práci na pracovních listech vedoucí a instruktoři děti sledují, poradí, kde hledat odpověď, povzbudí. Pracovní listy si děti ukládají do kufříku, mohou se k nim vracet při další činnosti.
Třetí část můžeme věnovat opět herní aktivitě – např. skládání puzzle obrázků zvířat, pexeso s rostlinami nebo se zvířaty apod.
V následné aktivitě si prakticky ověříme své znalosti v terénu. V okolí vyhledáme místo, kde je možné najít stopy zvířat (u vody, u krmelce apod.) a s dětmi se na toto místo vypravíme. Vedoucí motivuje děti rozhovorem: „Umíte číst písmena, ale dokázaly byste přečíst i to, co vám řekla zvířátka svými stopami? Budeme-li pozorní, podaří se nám jejich vzkazy přečíst.“ V terénu dětem pomůže najít stopy, společně zjistíme, kam směřují. „Křižují se některé stopy? Kdo všechno sem přišel? Proč?“ apod. Potom spolu s dětmi vybereme některé ze stop a zhotovíme jejich sádrové odlitky – návod uveden v příloze listu. Než stopy vytvrdnou, můžeme si s dětmi zahrát pexeso – stopy. Nejlepšího „znalce stop“ můžeme ocenit – například odlitkem některé ze stop. Další stopy odneseme s sebou, v klubovně se k nim můžeme ještě při dalších činnostech vrátit. Po ukončení činnosti vyzve vedoucí děti, aby uvedly místo do původního stavu. „Aby se sem zvířátka zase ráda vracela, musíme po sobě uklidit všechno, co jsme přinesli.“
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání a Příroda. Aktivitou lze navázat na akci Pionýrská stezka.

Seznam doporučených živočichů:

1. Štika obecná
2. Kapr obecný
3. Mlok skvrnitý
4. Ropucha obecná
5. Rosnička zelená
6. Ještěrka obecná
7. Zmije obecná
8. Užovka obojková
9. Čáp bílý
10. Sokol stěhovavý
11. Datel černý
12. Výr velký (stopa sovy)
13. Bažant obecný (stopa)
14. Ježek západní (stopa)
15. Krtek obecný
16. Netopýr velký
17. Zajíc polní (stopa)
18. Veverka obecná (stopa)
19. Medvěd hnědý
20. Vlk obecný
21. Liška obecná (stopa)
22. Rys ostrovid (stopa)
23. Prase divoké (stopa)
24. Jelen evropský (stopa)

Řešení pro vedoucí k pracovnímu listu P11A je součástí ML ke stažení.

Pozor na

Některým dětem bude možná třeba při úvodní hře pomoci, aby se dovedly se svou rolí vypořádat – napovězte jim, jak se zvíře ozývá, pohybuje apod.
Skládání puzzle (popř. připravených rozstřihaných obrázků zvířat) můžeme zařadit i jako samostatnou soutěž pro děti.
Máme-li prostorové možnosti, můžeme se s dětmi domluvit, že si vytvoříme „mapu zvířat“ — na stěnu připevníme balicí papír rozdělený na jednotlivé části — ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci nebo využijeme jiné dělení např. masožravci, býložravci, všežravci apod. Pokud je oddíl věkově smíšený, nemusí být na škodu ani to, že dělení bude podrobnější a menší děti před přilepením přineseného obrázku požádají o pomoc se zařazením svého staršího kamaráda.
Děti mohou kdykoliv přinést vystřižené obrázky zvířat a na papír je postupně dolepovat. Balicí papír můžeme i tvarem přizpůsobit (např. tvar oblíbeného zvířete, erbu apod.).

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zvláštní pozornost je nutné věnovat při práci s pracovními listy, zvláště u dětí s vývojovými poruchami učení – dyslektici a dysgrafici. Pro zpracování potřebují delší čas, neboť pomaleji čtou a píší. Je třeba jim pomáhat – pochopení textu a v té souvislosti i pochopení úkolu. Dětem s ADHD doporučuji zkrátit rozsah pracovního listu, neboť se nedokážou delší dobu soustředit. Pak ztrácí zájem a hledají únik z takovéto činnosti.