Poselství přírodě

Čas přípravy
30 minut
Čas realizace
50 minut
Místo
venku
Roční období
jaro - podzim
Počet účastníků
10 - 15
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
9 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: občanská, sociální a personální, ke komunikaci.

Ví, co je to příroda. Zná zásady chování v přírodě. Zformuluje poselství přírodě.

Motivace

Žijeme na Zemi, která je naším domovem. Na Zemi žijí lidé, zvířata, ale také rostlinky, stromy, keře… Obklopuje nás mnoho krásných věcí, kterým říkáme příroda. Příroda je všude kolem nás. Do přírody chodíme odpočívat, nadýchat čerstvého vzduchu, zasportovat, relaxovat. V přírodě se prostě nacházíme stále. Měli bychom se k ní také ohleduplně chovat, pečovat o ni, aby byla čistá a mohli jsme se do ní vracet.

Potřeby

Fotoaparát, lahev, papíry, pečeť, rýč, lístečky s úkoly, fáborky – označení, rýsováčky. Tento metodický list má k dispozici pracovní list C16A.

Provedení

Vzhledem k tomu, že jde o věkovou kategorii (období 9 let), která by měla mít všechny pojmy spojené s vizualizací, a to nejlépe s konkrétními věcmi, je nejideálnější vyjít s dětmi do samotné přírody. Vycházku si zpříjemníme a oživíme hrou za pochodu – „Poselství přírodě“. Na tuto hru se musejí vedoucí nebo instruktor předem připravit a znát terén, kterým se budou děti ubírat. Podle znalosti terénu formuluje úkoly, které zanechává na cestě vždy označené (značení si s dětmi předem domluví – fáborky, šipky z kamínků, větvičky…). Vyvrcholením této hry by mělo být doputování do cíle, kde na děti čeká bílá lahev, pečeť a arch papíru (může mít opálenou podobu). Celá hra je zaměřena na pozornost dětí v přírodě. Otázky a úkoly se bezprostředně týkají okolí, kterým budete s dětmi procházet, např. jaké druhy stromů jsme míjeli, zazpívat písničku o dubu, jaká zvířátka žijí v poli, posbírejte cestou, co do přírody nepatří… Na konci této cesty na nás nebude čekat poklad, nýbrž lahev, do které děti napíší poselství (vzkaz), který by chtěly předat přírodě, např. Buď stále tak krásná, Měj vždycky čistý vzduch, Přejeme co nejméně skládek… Lahev zaplníme vzkazy a zapečeťíme. Na nějaké pro nás příjemné místo, lahev zakopeme.
Tato aktivita přibližuje Ideál Pionýra: Příroda, Poznání, Pomoc.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Při naplňování cílů tohoto úkolu, by nemělo dojít k problémům. Upozorňujeme však na děti s dyslexií – u nich by mohlo dojít k neporozumění textu, záměně významu slov při čtení vzkazů a úkolů. U dětí s ADHD je nutná přítomnost vedoucího nebo instruktora, aby napomáhali při nasměrovávání ke splnění úkolu. Děti s touto diagnózou je třeba úkolovat dílčími (jednoduchými a jasnými) úkoly a hned po vypracování úkoly vyhodnocovat.