Kamarádství

Čas přípravy
20 minut
Čas realizace
1,5 hodiny
Místo
místnost, klubovna, venku
Roční období
celý rok
Počet účastníků
žádný
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
10 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: sociální a personální, k řešení problémů.
Dokáže se soustředit na poslech textu, umí reprodukovat text. Vysvětlí pojem kamarádství. Popíše svého kamaráda. Ví, co je to kamarádská pomoc. Osvojil si pojem přátelství.

Motivace

Každý z nás si hledá kamaráda. Kamaráda, se kterým se cítí dobře, který mu vždy pomůže. Kamarádi jsou kluci a holky s širokým úsměvem, když nás uvidí. Jsou s námi rádi a my zase s nimi!
Motivační příběh, pohádka Housenka Terka
Na listu zelí se pásla boubelatá, zelená housenka Terka. Nejprve prokousala jen malou dírku, pak ji rozšířila na větší a ještě větší. Nakonec zůstal z listu jen okousaný pahýl a z Terky vyrostla pěkně baculatá housenka. Už neměla na další zelíčko chuť a začala zívat na celé kolo. Napadlo ji, že si najde nějakou skulinku pod kamenem, kde si na chvíli zdřímne. Slezla po košťálu dolů a začala hledat příhodné místo. Podlezla pod rodnou hlávkou a mašírovala na svých mnoha nožkách ke druhé. Najednou se jí do cesty postavila růžová hlava. Obě vypískly leknutím. Hlava i Terka. Hlava vklouzla znovu zpátky pod zem a Terka zůstala zkoprněle stát na místě. Zježily se jí všechny chloupky na zeleném těle. Za chvilku se hlína před housenkou pohnula a hlava se opět vynořila z půdy. Rozhlédla se a vysoukala se na povrch celá. Za hlavou se táhlo dlouhé tělo jako růžový provázek. Žádné ruce, žádné nohy! „Kdo jsi?“ zeptala se housenka. „Tebe neznám, ty nejsi od nás,“ prohlížela si neznámého tvora vykulenýma očima. „Jsem žížala Andula a bydlím tady dole. Nahoru chodím jen málokdy, většinou po dešti nebo v noci, když je zem pěkně vlhká a voňavá. Sucho mi nedělá dobře!“ Žížala se o kousek posunula, aby si mohla housenku lépe prohlédnout. „Kampak máš namířeno?“ Terka zívla a vysvětlila Andulce, že hledá vhodnou postýlku. Žížala jí poradila: „Támhle u třetí hlávky leží pěkný křemen, pod ním se ti bude spát jako v bavlnce! Jen dej pozor na kosa. Létá sem na svačinu. A až se vyspíš, můžeme si spolu dát závody, kdo bude dřív u pažitky. Závodíš ráda?“ Andulka se dívala na ospalou Terku
a říkala si, že ta se ve zdraví pod kámen asi nedostane. Usne cestou a sezobne ji kos. Ale to by nebyla Andulka, aby něco nevymyslela. Poprosila o pomoc včelku, která právě letěla kolem s plnými košíčky pylu do úlu. Terka si to šinula, co noha nohu mine, od hlávky k hlávce. Právě byla uprostřed mezi druhou a třetí, na dohled od křemene, když se nad ní mihl černý stín a Terka zahlédla, jak kos otvírá zobák, aby ji sezobl. Ale co to? Ozvalo se bzučení a kolem kosa najednou kroužil roj včel. Měl co dělat, aby jim uletěl. Terka včeličkám děkovala za záchranu. „Poděkuj své kamarádce, žížale Andulce, to ona se o tebe postarala. Požádala nás, abychom tě ochránily. Hezky se vyspi!“ popřály Terce a odletěly. Housenka se nasoukala do skrýše pod kamenem a okamžitě usnula.

Potřeby

Šátek, kartičky, fixy, balicí papír (bílé plátno), plakátové barvy nebo barvy na látku.
Tento metodický list nemá k dispozici žádný pracovní list.

Provedení

Po krátkém povídání o kamarádství a kamarádech si můžeme zahrát hru „Poznáš svého kamaráda?“. Sedíme v kruhu, jedno dítě odchází za dveře, kde mu vedoucí zaváže oči. Do středu kruhu posadíme jednoho z dětí. Všichni musí mlčet. Dítě se zavázanýma očima přivede vedoucí až na místo, kde mu zadá úkol – pouze hmatem poznat jméno kamaráda. U dětí pozorujeme jejich logický postup při hledání, rychlost, rozhodnost, neukvapenost... Při vyslovení správného jména kamaráda hra končí a všichni mu zatleskají.
Alternativa: U bystřejších dětí můžeme použít malou lest – dítěti, které nenosí brýle, brýle nasadit. Dítěti, které nemá prstýnek, navléknout prstýnek…. Vždy však na tuto lest musíme dopředu upozornit! (Tvůj kamarád má něco, co nikdy nenosí.) Po ukončení hry, rozdáme dětem kartičky z tvrdého papíru (rozměry 10 × 10 cm), na které si každý samostatně (tajně) nakreslí symbol, který ho charakterizuje. Například dítě, které je upovídané, nakreslí pusu, dítě pomocník – podanou ruku, dítě negativista – smajlíka :(, dítě dobrosrdečné – srdíčko… Jestli by dětem dělal velký problém kreslit symbol, pak mohou využít krátkého slovního popisu uvést svou vlastnost /pozitivní i negativní/. Pokud vedoucí a instruktor pomáhají, pak se tito dospělí nemohou zúčastnit samotné hry. Odevzdané kartičky se symboly promícháme a vytahujeme jednu za druhou a hádáme jméno kamaráda, kterého kartička vystihuje.
Strom kamarádství (přátelství) — Vytvoříme si strom našeho oddílového kamarádství. Na velký arch balicího papíru nebo nejlépe na bílou látku (plátno) nakreslíme tvar velkého statného stromu (kmen a větve). Po zaschnutí barev budeme pokračovat. Každý člen oddílu, který bude chtít vstoupit a zpečetit kamarádství v oddíle, si namaluje dlaň ruky barvami a na důkaz přátelství ji obtiskne na větve stromu. Vznikne nám tak strom pionýrského kamarádství (přátelství). Viz obrázek.
Tato aktivita přibližuje Ideál Pionýra: Přátelství, Poznání, Pravda.

Pozor na

Některá děvčata, zvláště v tomto věku, nerada pracují s materiálem, který umaže jejich ruce (hlína, barva, olej…). Pokud takovéto dívky máme v oddíle, pak je nenutíme do této aktivity.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Dětem s poruchou koncentrace a pozornosti dát prostor – větší čas na zpracování úkolu. Děti se zvýšenou hyperaktivitou (ADHD) si musí vedoucí posadit poblíž sebe, aby byl s nimi stále v očním kontaktu a snažil se předvídat projevy dětí.
Dětem s autismem je třeba se individuálně věnovat a vše jim jednoduše vysvětlovat.