Kamarád

Čas přípravy
30 minut
Čas realizace
1,5 hodiny
Místo
místnost, klubovna, venku
Roční období
celý rok
Počet účastníků
žádný
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
9 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Putování se psem
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: sociální a personální, ke komunikaci.

Zná pojem kamarád. Ví, že kamarádské projevy se nedají vynutit.

Motivace

Každý z nás má právo na své kamarády. S nimi se dobře cítíme, prožíváme s nimi pěkné chvíle a nezapomenutelné zážitky. Kamarády si sami hledáme a oni hledají nás. Mít dobrého kamaráda je prima.

Potřeby

Papíry, barevné papíry, arch balicího papíru, pracovní list A, nůžky, pastelky, fixy, psací potřeby.
K tomuto metodickému listu je pracovní list C7A.

Provedení

Vedoucí navodí atmosféru klidu a pohody, seskupí děti kolem sebe např. do kroužku. Návodnými otázkami uvede děti do tématu. (Máte nějakého kamaráda? Kdo zatím žádného kamaráda nemá? Chtěli byste mít nějakého dalšího kamaráda nebo kamarádku? Je tu někdo, kdo kamaráda nechce – nepotřebuje? Proč potřebujeme mít kamarády?) Vedoucí řídí diskusi, ale příliš nekomentuje. Po diskusi se snaží děti vyjmenovat několik vlastností, které by měl mít jejich kamarád.
Na velký arch balicího papíru si obkreslíme nejmenší dítě z oddílu. Dovnitř těla mu budou děti psát vlastnosti, které by měl mít kamarád (vedoucí musí nejdříve vysvětlit obsah pojmu „vlastnost“). Společně tak vytvoříme RECEPT NA DOBRÉHO KAMARÁDA.
Po ukončení této činnosti doporučuji si zahrát pohybovou hru. Hra se jmenuje „Místo po mé pravici“. Dítě říká větu: „Místo po mé pravici je volné, přeji si, aby si ke mně sedl...“ a musí uvést důvod. (např. ho má rád, střílí dobře góly, zastal se mě, má nejlepší svačiny...) Vedoucí do průběhu nezasahuje, hra je spíše informací pro něho a pro děti pozitivní zpětnou vazbou.
Lze si též zahrát hru se sociometrickým nábojem „S kým bych chtěl bydlet na táboře ve stanu“, „S kým bych nechtěl sedět v autobuse“.
Na závěr tohoto tematického bloku si každé dítě zpracuje pracovní list (viz pracovní list): na volné místo pracovního listu (uprostřed) nakreslí svého kamaráda. Při kresbě se snaží zachytit charakteristické znaky svého kamaráda (brýle, dlouhé vlasy, barva očí...). Po dokončení kresby kamaráda si postavu spojí s bublinami, které odpovídají vlastnostem jeho kamaráda. Bubliny se správnými vlastnostmi si barevně vybarví. Barvu zvolí podle svého uvážení.
Na příští oddílovou schůzku donesu svému kamarádovi malý poklad – dárek do kufříku.
Tato aktivita přibližuje Ideál Pionýra: Přátelství, Poznání, Pravda, Překonání.

Pozor na

Vedoucí klade důraz na vyjadřovací schopnosti dětí. Do jednotlivých diskusí příliš nezasahuje, pouze koordinuje diskusi. Dětem necháme prostor pro vyjádření k tématu.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Dětem s poruchami řeči dát prostor ke komunikaci, nespěchat na ně. U dětí s vývojovou poruchou dyslexie, dysgrafie — dbát na pomoc při psaní či čtení (záměna písmen, přesmyk slabik, nespěchat...) — nutná dopomoc instruktorů nebo vedoucího. Počítat s delší časovou dotací. Při této aktivitě nic nebrání tělesně postiženým dětem, lze vše zvládnout bez alternativ.
Děti s ADHD (hyperaktivní) by měly mít více změn při činnosti (postačí například změna místa, změna zaměstnání nebo role při činnostech).