Mraveneček - Třídíme odpady

Čas přípravy
10 - 15 minut
Čas realizace
1 - 1,5 hodiny
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
od 2
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
17. 10. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Mláďátka a Zvířátka
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, k řešení problémů, občanská.

Dítě se učí a uplatňuje získané zkušenosti v praktických situacích.

Má základní poznatky o světě lidí, techniky a přírody, které dítě obklopují.

Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije. Uvědomuje si, že jej ovlivňuje i svým chováním.

Chápe, že změny způsobené lidskou činností, mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit.

Cvičení obratnosti a rovnováhy.

Motivace

Děti samy dokážou posoudit, co je hezké a co ne. Využijeme této schopnosti a necháme je zhodnotit, které předměty jsou ještě hezké a které už ne a jsou nefunkční. Bylo by možné z nich vyrobit něco nového? Necháme děti rozvinout jejich fantazii.

Potřeby

Různé druhy odpadků nebo jejich obrázky (karton od mléka, karton z džusu, plastová lahev, kelímky od jogurtů, igelitová taška, staré noviny, letáky, můžeme přidat i ubrousek či papírový kapesník (pozor, ty jsou již recyklované a patří do směsného odpadu, i když jsou papírové!), sáček s čajem, listy z kedlubny, skleněná lahev, rozbitý hrneček nebo květináč; pokud máme chytré děti, můžeme přidat i krabičku „prošlých“ léků (např. B komplex, C vitamín – aby to nebylo pro děti nebezpečné), starou baterii či prasklou žárovku. To jsou věci, pro které máme speciální místa sběru.
K tomuto metodickému listu je pracovní list T6A.

Provedení

Chodíme
My vám povíme, kudy chodíme: chodíme polem, koukáme kolem. Chodíme sadem předem i zadem. Chodíme spolu nahoru – dolů.
A co vidíme?
Po úvodní básničce vysypeme na zem přinesené „odpadky“. Popovídáme si s dětmi o jejich množství v každodenním životě a nutnosti jejich třídění.
Potom si vezmeme pracovní list a zopakujeme si, co jsme si zapamatovali. Vybarvíme popelnice správnou barvou a rozstřiháme odpadky. Podařilo se nám to správně roztřídit?
Bio odpad můžeme dětem přiblížit „babiččiným kompostem“. Není důležité, aby si děti zapamatovaly názvy, ale co kam patří a proč je důležité odpad třídit. Pozor, v některých krajích jsou popelnice nahrazeny pytli (např. na tetrapaky, v pracovním listě označeném jako kartony).
Kontrolu provedeme společně.
Pracovní list — Třídíme odpad
1. Vybarvi popelnice správnou barvou.
2. Roztřiď poházené odpadky.

Hry:
Slalom
Kelímky od jogurtu použijeme jako slalomové tyčky a děti mezi nimi kličkují. Hru můžeme ztížit, když dětem dáme míč a ten musí slalomovou dráhu prohnat (nohou, hokejkou…). Další variantou je skákání přes kelímky.
Křížem krážem od kelímku ke kelímku
Každé dítě běhá od kelímku označeného 1 ke kelímku 2, 3, 4, 5 a nakonec 6. Žádný nesmí povalit. (Když se mu to přece jen stane, musí jej, stojíc na jedné noze, zase vrátit na místo.) Můžeme měnit způsob běhu (pozadu, lézt jako rak, běžet po špičkách, lézt po čtyřech…).
Můžeme také měnit pořadí kelímků (od 6 k jedničce, lichá čísla, sudá čísla…).
Děti také mohou utvořit dvojice. Jeden z dvojice bude mít zavázané oči a druhý jej opatrně povede drahou. Potom si děti role vymění. Na závěr je dobré si povědět, co jim bylo příjemnější – vést kamaráda a mít za něj odpovědnost; nebo se nechat vést?
Stoj na skleněné lahvi
Skleněnou lahev položte na podlahu, ne na dlaždice – hrozilo by nebezpečí jejího rozbití. Dítě se na ni postaví nejprve s naší pomocí. Potom se pomalu pustí a zkusí stát samo. Nakonec se ti nejšikovnější mohou zkusit houpat – s jednou nohou na hrdle, druhou na těle lahve opatrně balancuje a houpe se přes „břicho“ lahve. Podklad nesmí být klouzavý (nebojte se, lahev vydrží i tlak dospělého člověka)! Opravdoví malí artisté se mohou na lahev pokusit posadit (se zvednutýma nohama).
Tento metodický list pomáhá naplňovat Ideál Pionýra: Příroda – Pionýr chrání přírodu a život na Zemi, učí se žít v souladu s přírodou.

Pozor na

Pozor na zacházení se střepy z rozbitého skla či na „vyteklé“ tužkové baterie!

Nabídková legenda

Já jsem moc zvědavý mraveneček, takže vám často nakukuji např. do kuchyně. Tak jsem si všiml, že vám z každého jídla při vaření zbývají nějaké odpadky. Často končí v černé popelnici směsného odpadu. A přitom se dají hodně vytřídit a některé dokonce znovu využít! Všechny vytříděné odpady jsou odvezeny do továren k dalšímu zpracování (ze skleněných střepů vyrobí nové sklenice a lahve, z plastů vzniknou různé trubky, ze starého papíru vznikne třeba toaletní papír, obálky nebo papírové tašky. Z nápojových kartonů z mlíčka nebo džusíků budete mít třeba ve škole vyrobenou lavici na psaní. A co teprve slupky z brambor, listy ředkviček a kedluben a slupky od banánů!? To je teprve paráda pro žížalky i jiné živočichy, kteří si na nich pochutnají, až vznikne úrodná půda výborná pro kytičky a jiné rostlinky.
Tak nebuďte popletové a pojďme si popovídat, co kam patří.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Ujistěte se, zda si děti pamatují, jaké barvy mají různé druhy popelnic. Pokud se i přesto objeví „barevná chyba“ při vypracovávání pracovního listu, dítě nekritizujte, ale jeho chybu mu objasněte a správné vybarvení popelnic náležitě pochvalte.
Balancování na lahvi opravdu ponechte jen těm nejšikovnějším, zamezíte tak zbytečným úrazům.
Chování neklidných dětí při slalomu pozorujte a v případě problémů je zklidněte pomocí „relaxačních“ aktivit (kreslení, učení básničky apod.) nebo jim udělte roli „povzbuzovatelů“.