Vyprošťovaná

Čas přípravy
10 minut
Čas realizace
20 minut
Místo
místnost, klubovna, venku
Roční období
celý rok
Počet účastníků
od 14
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
15 let - 18 let a více
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Osmá planeta
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: ke komunikaci, sociální a personální, k řešení problémů.
Konkrétní cíl: Schopnost předvídavosti, plánování, improvizace, týmová spolupráce, zdokonalení tělesné zdatnosti.

Motivace

Hry v týmu patří k nejoblíbenějším aktivitám v tomto věku. Týmové hry a sporty kromě fyzické zdatnosti učí např. spolupracovat nebo vnímat pocity druhých. Při hře ve skupině mají jedinci možnost uplatnit své znalosti a dovednosti tak, aby mohli vyniknout. Kolektivní hry se dají pojmout také netradičně v různých úpravách.

Provedení

Hráči se rozděli na dvě družstva. První družstvo vytvoří kruh z hráčů stojících čelem ven z kruhu, tito se zaklíní do sebe navzájem lokty a takhle zaklínění si sednou na zem co nejblíže k sobě. Dva hráči z téhož družstva zůstanou mimo kruh. Ti představují obránce kruhu. Druhé družstvo se snaží jakýmkoliv, avšak ne agresivním (kousání, štípání, drápání, lechtání, apod.), způsobem roztrhnout kruh. Například taháním sedících hráčů za nohy. Musí si přitom dávat pozor na obránce, neboť kdo je chycen obráncem, jde mimo hru. Obránci se mohou pohybovat maximálně do dvou metrů od kruhu (dobré vyznačit lanem). Po uplynutí času se družstva vystřídají a vítězí to družstvo, kterému se dříve podařilo rozpojit kruh.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Pomoc a Překonání.

Pozor na

Úraz způsobený srážkou hráče s kruhem.

Nabídková legenda

Planeta Pravda – viz příběh v úvodu metodiky.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Zrakově postižení – záleží na typu postižení. Těžší stupeň postižení – nevhodné.
Sluchově postižení – účastník musí být poblíž vedoucího při vysvětlování pravidel a musí mít možnost odezírat ze rtů, vysvětlování krok za krokem. Případně předložit zjednodušený návod v textové či kreslené podobě. Při kontaktu mluvit nahlas, srozumitelně, pomalu, výraznější gestikulace.
Pohybově postižení – nevhodné.
Mentálně postižení – záleží na typu postižení, u lehčích typů postižení lze realizovat, ale je nutné srozumitelné vysvětlení hry v jednoduchých krátkých větách, názorná ukázka vyprošťování z kruhu, použít jednodušší úkoly, příp. u nich ukázka.
Řečově postižení – bez omezení, dát dostatečný prostor na komunikaci mezi dětmi.
Obtížně vychovatelní – stanovit striktní hranice a pravidla při hře.
Jedinci se specifickými poruchami učení a chování – bez omezení, časově neomezovat, zaměřit se na splněné úkoly.