Sova - Naše minulost

Čas přípravy
45 minut
Čas realizace
1,2 hodiny
Místo
místnost, klubovna
Roční období
podzim - zima
Počet účastníků
od 2
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
7 let - 8 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Mláďátka a Zvířátka
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence ke komunikaci
Kompetence občanská

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, ke komunikaci, občanská.
Konkrétní cíl:Připomenout historii naší vlasti, obce, tradice národa.

Motivace

Touha po poznání je základní potřebou dětí mladšího školního věku, dejme jim možnost ji uspokojit a zároveň si vybudovat pozitivní vztah k rodnému kraji a k vlasti.

Potřeby

Připravíme si karty pohádkového pexesa. Pro jistotu si je projděte předem a vyberte jen ty, u kterých vás napadne, jak pohádku předvést – to abyste mohli dětem pomáhat. Velmi komplikované pohádky raději vyřaďte.
K tomuto metodickému listu je pracovní list C2A.

Provedení

Pohádky bez zvuku POZOR! Pomáhejte dětem, které to budou potřebovat, se ztvárněním pohádek. Využijeme postavičky z pohádkového pexesa. Předem si připravíme ty, které budou pro děti snadné (půjdou snadno předvádět). Karty vložíme do klobouku či čepice. Děti si sednou do jedné části místnosti — nejlépe do kruhu. Rozhodneme, zda děti budou pracovat samostatně či ve dvojicích.
K losování použijeme zaříkávadlo. U koho zaříkávadlo skončí, vytáhne si jednu kartu z klobouku. Jeho úkolem pak je beze slov — bez jakéhokoli zvuku — představit pohádku, která je na kartě. Úkolem ostatních dětí je ji uhodnout. Úspěšného hadače i předváděče odměníme.
Zeptáme se dětí, zda někdo zná nějakou pověst, pohádku či legendu, která se váže ke vzniku obce, města či se vypravuje jako místní krajová báchorka. Pokud ne, můžeme dětem předčítat krajové pověsti sami.
Dále se můžeme dětí ptát, kdo zná nějakou historickou událost. Kdy taková událost proběhla?
Metodická poznámka: Pokud chceme tuto aktivitu zařadit, je potřeba připravit si nějakou dopředu. Výsledkem by nemělo být, že nikdo žádnou nezná.
Pracovní list – Naše minulost Úkoly: 1. Do velkého rámečku namaluj nebo napiš pověst z tvého kraje.
2. Do malého rámečku domaluj další pohádku, kterou znáš nebo máš rád.

3. Vystřihni správné názvy pohádek a nalep je k obrázkům.

Necháme děti vybarvit obrázky a případně doplnit, co budou znát. Necháme je pracovat ve skupinkách či jednotlivě, podle toho, jak se jim to hodí – dvojice, trojice, čtveřice. Společně s instruktory pomáháme každé skupince doplnit chybějící věci.
Metodická poznámka: Nyní se vám hodí, pokud jste si zaznamenávali průběh pantomimického hádání v předchozí části. Můžete totiž každému dítěti zapsat tu pohádku, kterou předvádělo.
Písničková Předchozí hry byly docela náročné, a proto se hodí nyní nějaká písnička či pohádka. Nejprve vyzveme děti, aby samy navrhly nějakou písničku z pohádky. Pokud nemají vlastní nápad, pak můžeme přidat návrhy: • Není nutno — z pohádky Tři veteráni; • Voda voděnka — z pohádky S čerty nejsou žerty; • Pod dubem — za dubem… — z pohádky Lotrando a Zubejda.

Pozor na

Práci s nůžkami a lepidlem.

Nabídková legenda

Jednoho dne bylo hodně ošklivo, a tak se všichni zvířecí kamarádi sešli u medvěda Meduly, protože on měl doma nejvíce místa. Sova Mudrulka přinesla s sebou velkou knihu. Všichni se zvědavě ptali, co to má, a ona jim na to odpověděla, že ji zapomněl pan kronikář u nich pod stromem a ona mu ji musí donést. Je to kronika zdejší obce a asi by všichni byli smutní, kdyby se ztratila. „Jé, Mudrulko, přečti nám něco z té kroniky,“ poprosila kočka Čiperka. Sova chvilku listovala v zažloutlých listech, až našla něco zajímavého. „Tady se píše, jak byla založena naše vesnice. Chcete si to poslechnout?“ Všichni kamarádi souhlasili a pak už jenom tiše poslouchali její zajímavé vyprávění.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Při úvodní části – Pohádky bez zvuku – nechte děti s lehkou mentální retardací pracovat ve dvojicích, vyplatí se vzájemná spolupráce a vytvoří se mezi jedinci přátelská atmosféra nebo dokonce sociální vazba (vybírejte jedince schopné empatie a kamarádské).
Věnujte zvýšenou pozornost dětem s poruchou ADD či ADHD, je pravděpodobné, že budou neklidné, hlučné nebo roztržité.
Dysgrafikům, projeví-li o to zájem, pomozte vystřihat a nalepit kartičky z pracovního listu. Zároveň oceňte snahu po napsání pověsti a namalování pohádky – obrázky i písmo budou vypadat „neupraveně“.
Závěrečnou písničku si zazpívejte všichni dohromady – vy předzpívávejte pomalu a zřetelně vyslovujte jednotlivá slova. Není potřeba se znepokojovat tím, že některé děti nezvládají rytmus (porucha sluchové diferenciace). Závěrečné „výborně“ i jedince s problémy zaručeně povzbudí!