Mraveneček - ovoce a zelenina

Čas přípravy
5 - 10 minut
Čas realizace
45 minut - 1 hodina
Místo
místnost, klubovna
Roční období
podzim
Počet účastníků
2 - 10
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
7 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Mláďátka a Zvířátka
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence ke komunikaci
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, ke komunikaci, pracovní.
Konkrétní cíl: Zdokonaluje dovednosti v oblasti jemné motoriky, rozvíjí užívání všech smyslů, osvojuje si poznatky a dovednosti důležité k podpoře zdraví, rozvíjí komunikační dovednosti a kultivuje projev, vytváří si základy pro práci s informacemi.

Motivace

Děti rády napodobují své rodiče. Některé činnosti si pak i samy zkoušejí. Nejinak je tomu u nakupování, které se jim zdá jednoduché. Využijeme toho, aby si uvědomily, proč a jak se věci nakupují.

Potřeby

K tomuto metodickému listu je pracovní list T4A.

Každé dítě si na schůzku přinese 1 domluvený kousek ovoce či zeleniny, případně zakoupíme sami před schůzkou.

(Dětské peníze a váha, šátek na zavázání očí.)

Čtvrtky, vodové barvy, štětce, kelímky a voda (ochrana stolu – staré noviny, zástěrky pro děti)…

Provedení

Vyprávějte, jak to chodí u vás v obchodě. Jak se domů dostane chléb, rohlíky nebo třeba mléko?
Kde najdu mrkvičku a jablíčko? Jak se říká obchodům, kde se prodává jen pečivo? A jak se říká těm, kde mají všechno?
Pokud je dětí málo, můžete se vypravit do supermarketu na nákup (nebo si na něj alespoň zahrát, ale k tomu je dobré mít dětské peníze a váhu na vážení ovoce a zeleniny).
Také je dobré si popovídat o tom, co je zdravé a co nezdravé.
Rozložíme jednotlivé kusy ovoce a zeleniny, pojmenujeme, rozdělíme na ovoce a zeleninu. Co se pěstuje u nás a co jinde (tropické ovoce). Můžeme se zmínit i o historii (kde se vzaly brambory).
Poznáváme ovoce a zeleninu všemi smysly (zavážeme oči – a poznáváme pouze hmatem, očicháváme či ochutnáváme…).
Můžeme vytvořit zátiší a podle předlohy namalujeme vodovými barvami.
Nezapomeneme vést děti i k úklidu pracovního místa.
Pracovní list — Ovoce a zelenina

• Rozeznáš, co patří mezi ovoce (to ulož do košíčku) a co mezi zeleninu (tu dej na mísu)?

• Vybarvi správnými barvami.

• Popiš, k čemu slouží zobrazené nástroje.

Tato aktivita přibližuje Ideál Pionýra: Poznání.

Pozor na

Pozor při ochutnávání ovoce a zeleniny na potravinové alergie! Při práci s vodovými barvami je potřeba, aby děti měly pracovní podložky a zástěrky nebo jiné ochranné oděvy.
Motivace:
Děti rády napodobují své rodiče. Některé činnosti si pak i samy zkoušejí. Nejinak je tomu u nakupování, které se jim zdá jednoduché. Využijeme toho, aby si uvědomily, proč a jak se věci nakupují.

Nabídková legenda

Ahoj děti! Dnes jsem nemohl dospat – půjdu nakupovat! Často chodím s maminkou, ale dnes slíbila, že můžu jít sám. Maminka mi řekne, co zdravého mám koupit. Snad z toho seznamu nic nezapomenu.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Problematické děti si posaďte blíže k sobě a nalaďte přátelskou atmosféru pro komunikaci o ovoci a zelenině. Za špatné odpovědi tyto děti nekárejte, ale odůvodněte jim správné řešení. Naopak veškeré správné odpovědi náležitě pochvalte!!
Zejména při kreslení děti motivujte pochvalou za vystižení tvaru, barvy, využití povrchu, čistoty práce.
Pomozte dětem s SPU porozumět zadání pracovního listu a ponechte jim delší časový úsek pro vypracování. Při potížích s rozdělováním ovoce a zeleniny nebo při určování barev potravin buďte dětem nápomocni.
Nadané děti mohou povyprávět o nástrojích, které se běžně užívají v domácnosti při práci s ovocem a zeleninou.