Mraveneček - dopravní výchova, značky, bezpečnost

Čas přípravy
30 - 40 minut
Čas realizace
1 - 1,5 hodiny
Místo
místnost, klubovna
Roční období
podzim
Počet účastníků
od 4
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
7 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Mláďátka a Zvířátka
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence ke komunikaci
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, ke komunikaci, občanská, pracovní.
Konkrétní cíl: Dítě si uvědomuje nebezpečí, se kterým se ve svém okolí např. po cestě na schůzku může setkat, má povědomí o tom, co znamenají základní dopravní značky.

Motivace

Každé dítě se cítí bezpečně, když je v okolí, které je mu dobře známé. Pocit svobody při běhu po chodníku či jízdě na kole však může být nebezpečný. Od útlého věku je proto nezbytné děti upozorňovat na pravidla pro pohyb po komunikacích.
Mravenčí královna se rozhodla, že než vyrazíme poprvé z mraveniště, musíme se naučit dopravní značky. Znáte je?

Potřeby

K tomuto metodickému listu je pracovní list T2A.
Soubor dopravních značek (zákaz vjezdu, přikázaný směr jízdy, hlavní silnice, konec hlavní silnice, zatáčka vpravo, zatáčka vlevo, kruhový objezd, slepá silnice…), čtvrtky, vodové barvy, balakryl, lepenka/připínáčky, „poklad“ – např. krabička lentilek, malý papír na namalování garáže, průhledný papír (pauzák) na autíčko, křídu na vyznačení cílové čáry, dále podle počtu dětí malá autíčka (krabičky od sirek) na 5metrových provázcích, tužky na namotávání provázku, nůžky.
Oblíbeným se při ověřování stalo pexeso s dopravními značkami. Mezi doporučenými potřebami se objevily i pracovní sešity BEZPEČNĚ DO ŠKOLY (např. www.amosek.cz/ŠUPITO Bezpečně v silničním provozu, učebnice dopravní výchovy BESIP).

Provedení

Pokuste se s dětmi naučit, co která dopravní značka znamená. Pak každý mraveneček namaluje jednu jinou svislou dopravní značku (můžeme mít značky připravené jen k vybarvení, nebo mít připravené tvary (trojúhelník, kruh, obdélník, šipka, čtverec) k obkreslení podle úrovně schopností dítěte.
Kdo je hotov, nakreslí si pro příští hru domeček – garáž pro autíčko (stačí velikosti A5). Kdo umí, podepíše si ji. Zároveň si z průhledného papíru „vyrobí“ a podepíše autíčko.
Na závěr dopravní značky přetřeme balakrylem nebo podlepíme lepenkou (příště si z nich připravíme puzzle rozstřižením na 4 až 5 kusů tak, aby byly zpevněné). Necháme zaschnout. Prozatím si zahrajeme hry a vyplníme pracovní list.
Pracovní list – Dopravní značky
Úkoly:

1. Semafor (vybarvi správně semafor tak, aby auto stálo a mraveneček mohl přejít silnici).

2. Správně vybarvi dopravní značky.

Klubíčko s překvapením, aneb Závod angličáků
Malá autíčka (krabičky od sirek) zamotáme do 5 m provázku/vlny – podle počtu dětí.
1. Úkol – rozmotat „překvapení“ a připravit se tak ke startu.

2. Co nejrychleji přimotat („na tužku“) autíčko. Kdo je nejrychlejší?

Závod autíček
Nakreslenou garáž — domeček/dej do řady/stejně jako ostatní. To je startovní čára.
Na garáž zaparkuj podepsané závodní autíčko vyrobené z průhledného papíru se spojlerem přehnutým nahoru. Po 2 m je na zemi (křídou) vyznačená cílová čára. Kdo tam pouze foukáním dopraví svoje autíčko nejrychleji? Celou cestu dávej pozor na bouračky! Neměl bys narazit do žádného jiného autíčka a v žádném případě do žádného nestrčit ani nezašlápnout!!!
Pokud se hra daří, můžeme ji ztížit tím, že se závodník se svým vozem musí vrátit zpět do své stáje (tu je dobré připevnit izolepou k podlaze).
Cesta za pokladem
Mezitím připravíme cestu klubovnou za pokladem (podle dopravních značek, které děti kreslily).
Např. zákaz vjezdu a slepou silnici umístíme před místnosti, kde poklad (např. krabička lentilek) není. Naopak směr cesty potvrdíme přikázaným směrem jízdy a hlavní silnicí, postup zbrzdíme zatáčkou či kruhovým objezdem…
K pokladu chodí jednotlivci, vezmou z cílové krabičky vždy jen jednu lentilku a vrátí se k ostatním.
S těmi zatím znovu zopakujeme dopravní značky, tvary a barvy…
Další vědomostní hry o dopravních značkách (k obměně stávajících…)
Potřeby: Obrázky dopravních značek, kartičky s názvy značek (můžeme obé očíslovat a hledáme pouze shodu, nebo Aa; Bb; Cc…), případně dopravní pexeso.
V klubovně rozmístíme obrázky s dopravními značkami. Každý hráč si vylosuje kartičky s názvy dopravních značek. Tyto značky bude v klubovně hledat. Kdo je najde, vezme si je k sobě. Značky, které mu nepatří, nechá ležet. Až sesbírá všechny vylosované kartičky, zajede do své garáže (předem vyhrazené místo). V garáži před sebe rozloží do jednoho sloupečku názvy značek a do druhého vyobrazení značek. Každý hráč řekne, co jeho značky znamenají a jak se zachovat, když je spatří. Za každou správnou odpověď dostává hráč bod. Vyhrává ten, kdo získá největší počet bodů. Na konci hry můžeme značky rozdělit podle určení na značky zákazové, příkazové, výstražné, informativní…
Obměna: Děti se rozdělí na dvojice. Vedoucí řekne dopravní značku a ten z dvojice, kdo ji na zemi najde rychleji, získá bod.
Na policisty a zloděje
Potřeby: Velký papír, pastelky (fixy) různých barev.
Např. zelená pastelka představuje policistu a červená pastelka je zloděj. Zloděj se snaží policistovi uprchnout. Policista usiluje o jeho dopadení. Držitel červené pastelky začne malovat po papíře klikaté čáry. Po 2 sekundách začne policista (zelená pastelka) zloděje pronásledovat obtahováním červené čáry a snaží se jej dohonit. Jakmile se pastelky dotknou, znamená to, že policista dopadl zloděje.
Dopravní puzzle
Nakreslené svislé dopravní značky (z minulého týdne) čtyřmi rovnými střihy nastřiháme každou na 5 dílů. (Pozor, nesmíchat je mezi sebou!) Po nastřihání vyměním hromádku s kamarádem.
Novou hromádku složím a dopravní značku pojmenuji…
A na co se můžeme těšit příště? Na povídání o rodině!!!
Máš doma fotky rodiny? Přines je ukázat na příští schůzku.
Tento metodický list pomáhá naplňovat Ideál Pionýra: Poznání – osvoj si vědění, znalosti a dovednosti.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Pozor na dysgrafiky (děti, které velmi obtížně malují, nedokážou samy nakreslit kruh, trojúhelník apod.). Proto budeme mít značky připravené jen k vybarvení nebo můžeme mít připravené tvary (trojúhelník, kruh, obdélník, šipka, čtverec) k obkreslení vždy podle úrovně schopností dítěte. I při zcela nepovedeném obrázku garáže oceníme snahu dítěte.
Hyperaktivní děti neustále sledujte a předcházejte jejich možným afektivním výbuchům – snažte se dítě pověřovat dalšími pomocnými úkoly, aby pocítilo potřebnost (např. správné vybarvení značek na pracovním listu). Zároveň jim pomozte s dalším úkolem, u kterého je zapotřebí použít nůžky — vystřižení autíčka z průhledného papíru.
U dětí se může objevit únava či oslabená pozornost, proto aktivity proložte některými relaxačními hrami.