Koťátko a bazén

Čas přípravy
1 hodina
Čas realizace
45 minut
Místo
voda, bazén
Roční období
celý rok
Počet účastníků
od 2
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
15. 2. 2018
Věková kategorie
7 let
Náročnost na materiál
Žádná
Výchovný program
Mláďátka a Zvířátka
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence ke komunikaci
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: ke komunikaci, sociální a personální, občanská, pracovní.
Konkrétní cíl: Přispět k vytvoření kladného vztahu k vodě. Podpořit soutěživost u dětí a kolektivního ducha.

Motivace

Voda může být prostředím k neobvyklé zábavě, může být také nebezpečná, naučte je proto se ve vodě správně pohybovat a vodu respektovat.

Potřeby

Všichni účastníci potřebují osobní vybavení do bazénu – plavky, ručník, mýdlo, šampon, hřeben, neplavci nadlehčovací pomůcky např. kruh, bederní plavecký pás, všichni ještě mohou mít případně obuv k bazénu, koupací plášť (hodí se v případě, že setrváváme v prostorách okolo bazénu delší dobu), vodní nudle, potápěcí kroužky, obruče.
K tomuto metodickému listu není žádný pracovní list.

Provedení

Pokud plánujete výpravu do bazénu, oznamte to s dostatečným předstihem – alespoň 14 dní – rodičům dětí. Napište seznam věcí, které si děti mají vzít s sebou, čas srazu a předpokládaný čas návratu, výši finančního příspěvku, který budete vybírat (vstup, strava, jízdné…). Podle počtu dětí zajistěte dozor dospělými poučenými osobami.
Máte-li možnost volby bazénu, zvolte takový, kde budou mít neplavci vodu po pás – maximálně po ramena. Dopředu zjistěte, kolik z dětí je neplavců. Pokud nemají, je třeba jim zajistit nadlehčovací pomůcky. Můžete se zeptat u provozovatele bazénu, zda má nadlehčovací pomůcky, vodní nudle, potápěcí kroužky, případně jiné pomůcky k zapůjčení. Pokud ano, rezervujte si je u něj.
Po příchodu do plaveckého areálu je třeba nejprve děti vzít do šaten, dohlédnout, aby se řádně osprchovaly a převlékly do plavek. Pokud máte smíšený oddíl, je třeba, aby byla vždy alespoň jedna dospělá zodpovědná osoba v každé šatně.
Po příchodu do prostoru bazénu nechte děti uložit věci, které si vzaly s sebou, na jedno místo.
Seskupte děti okolo sebe a řekněte jim, že jste se vypravili na návštěvu do zoo. Je to ale speciální zoo, všechna zvířátka tam žijí ve vodě.
Začněte s tím, že u schůdků do bazénu drží dva vedoucí či instruktoři vodní nudli jako vstupní bránu. Každý, kdo chce jít do zoo, musí touto branou projít. Bránu držte tak vysoko, aby děti nemusely potopit hlavu.
A teď si prohlížíme zvířátka, co právě dělají.
• Kachna se kolébá – pohyb mírně vpřed v podřepu a kývat se přitom ze strany na stranu.

• Ptáček se myje – cáká na sebe vodu.

• Labuť mává křídly a chystá se vzlétnout.

• Čáp se rozhlíží – stojí na jedné noze a rukama klape jako zobákem, otáčí se do stran.

• Žába vidí čápa a skáče pryč – děti by měly být na malé hloubce – voda maximálně do pasu.

• Pes plave – rukama hrabat ve vodě před sebou tzv. čubička, pokud jsou děti natolik odvážné, mohou pohybovat i nohama – šlapat vodu – předpokladem je větší hloubka – po ramena.

• Slon na sebe chobotem stříká vodu.

V naší zoo se dá jezdit i dětským vláčkem.
Děti se postaví za sebe a drží se v pase. První v řadě může jít vedoucí, který udává směr, jakým vláček pojede. Při „jízdě“ si můžete zazpívat písničku Jede, jede mašinka. V cílové stanici zahoukejte a děti si „vystoupí“.
A následuje malá přestávka na občerstvení.
Spadla lžička do kafíčka, udělala žbluňk. – Děti se drží za ruce a pohupují se nebo poskakují ve vodě. Odříkávají říkanku a na „žbluňk“ se potopí. Od dětí, které mají strach z potápění, nevyžadujme, aby ponořily do vody celou hlavu.
Na vodní hladinu položte obruče. Řekněte dětem, že najednou začalo pršet, a že se mohou schovat do domečku, který představuje obruč. Obruč mohou přelézat, podplavat nebo i zvednout. Obručí by mělo být tolik, aby se do nich děti vešly (např. tři děti na jednu obruč). Přestává pršet a děti mohou z domečků ven. Najednou se déšť vrátil a děti se zase musí schovat do domečků. Můžete zopakovat několikrát za sebou.
Tuto hru můžete doplnit o to, že postupně budete odebírat jednu obruč vždy, když se počasí zlepší.
Přestalo pršet a dostali jste se k výběhu pro koně. Rozdejte dětem vodní nudle. Děti se na ně obkročmo posadí (prostrčí mezi nohama) jako na koně. Pohybují se volně po ploše, mohou chodit, běhat, skákat. Pokud děti zvládnou a znají, můžete si k tomu zazpívat společně písničku:
Já mám koně, vraný koně,

to jsou koně mí.

Když já jim dám ovsa,

oni skáčou hopsa.

Když já jim dám obroku,

ono je jim do skoku.

Já mám koně, vraný koně,

to jsou koně mí.

V zoo žijí i mořští koníci (perlorodky, cokoliv, co jde sbírat).
Pod vodu umístěte například několik potápěcích kroužků. Děti rozdělte do družstev a postavte je v bazénu u stěny. Až jim dáte pokyn, mají za úkol posbírat všechny koníky od barvy, kterou si vylosovaly. Kdo posbírá jako první, vyhrává.
Návštěvu zoo ukončete zase odchodem přes bránu.
Následuje odchod do sprch (opět řádné umytí mýdlem a osprchování), oblékání a sušení vlasů. Pokud je venku zima, dbejte na to, aby děti neodcházely s mokrými vlasy.
Může následovat svačina v místech k tomu vyhrazených.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Příroda a Překonání

Pozor na

Bezpečnost při přesunu do bazénu. Před cestou je třeba dětem zopakovat základní pravidla pro přesun.
Není vhodné chodit do bazénu dříve než jednu hodinu po jídle.
Pokud jsou děti nachlazené nebo jinak nemocné, není vhodné, aby do bazénu chodily.
Důsledně dodržujte pravidla hygieny a provozní řád bazénu. Před vstupem do bazénu dohlédněte, aby děti navštívily WC, důkladně se omyly mýdlem a osprchovaly. Po odchodu z bazénu také.
Pokud je venku zima, dbejte na to, aby děti měly řádně vysušené vlasy.
Po celou dobu ve vodě i mimo ni mějte přehled o všech dětech, kde jsou a co dělají.
Důsledně dbejte na to, aby u dětí, které jsou ve vodě nejisté nebo se vody bojí, nedocházelo k vypjatým situacím, které by mohly způsobit prohloubení strachu z vody. Pokud se některé dítě nechce zúčastnit hry nebo úkolu, nenuťte je. Posaďte je v blízkosti bazénu a průběžně je sledujte. Může se stát třeba vaším pomocníkem na břehu (podávání různých pomůcek atd.).

Nabídková legenda

Koťátko slyšelo o jedné zvláštní zoologické zahradě. Prý tam všichni žijí ve vodě. Bylo mu to divné, a tak se domluvilo se svými kamarády a vypravili se tam. My pojedeme s nimi, abychom se podívali, jak to v takové zoo chodí.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

V tomto případě by se mohly objevit problémy s hyperaktivními dětmi, mějte je proto vždy nablízku a neztrácejte je z očí. Jejich nadměrnou aktivitu můžete zmírnit tím, že jim před vstupem do bazénu zopakujete pravidla chování v takovém prostoru.
Děti, které trpí poruchami hrubé motoriky a jsou nemotorné, nenuťte do vodních hrátek. Mohou být vašimi pomocníky (viz Pozor na).
Pohybově nadané děti nechte vodní hry vylepšovat o další aktivity, mohou vám předvést i některé plavecké styly atd.