Medvídě - Vycházka do parku

Čas přípravy
1 hodina
Čas realizace
45 minut
Místo
místnost, klubovna
Roční období
zima
Počet účastníků
2 - 15
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
30. 3. 2015
Klíčová slova
park, krmítko, ptáci, P3, Příroda, Medvídě, Mláďátka a Zvířátka
Věková kategorie
7 let
Typ aktivity
Poznávací
Rukodělná
Oddílová schůzka
Náročnost na materiál
Střední
Výchovný program
Mláďátka a Zvířátka
Pracovní listy
Ano
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence ke komunikaci
Kompetence občanská
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, k řešení problému, ke komunikaci, občanská, pracovní.
Konkrétní cíl: Seznámit se s ptačími „domečky“. Získávat vztah k přírodě a pomáhat zvířátkům (ptáčkům). Rozlišování tvarů, nácvik práce s nůžkami. Zlepšování pracovních dovedností.

Motivace

Vycházka do parku může být pro děti vítaným zpestřením odpoledne. Za pomoci poznávání obydlí zvířat a jejich způsobu života si uvědomí, že i oni jsou součástí přírody, kterou je potřeba chránit.

Potřeby

Pastelky, nůžky s kulatou špičkou, lepidlo, dopředu nasbírané borové šišky, drátky, štípačky, hrnec, plotýnka, měchačka, tuk, různá semínka, ořechy, apod.
K tomuto metodickému listu je pracovní list P3A.

Provedení

Po převyprávění úvodní legendy rozdáme dětem pracovní listy.
Pracovní list – Kde ptáčci bydlí
Úkoly:
1. Najdi ptáčkům jejich obydlí. Pokud si nevíš rady, pomohou ti tvary rámečků,
2. ve kterých jsou ptáčci nakreslení.
3. Víš, jak se ptáčci jmenují? (vlaštovka, sova, vrabec, straka)
4. Vybarvi si obrázky.
5. Popovídejte si o tom, kteří z těchto ptáčků na zimu odlétají do teplých krajin.
6. Z čeho si ptáčci stavějí hnízda?

Popovídejte si o tom, jak ptáčci přečkávají u nás zimu, co dělají pro to, aby nezahynuli, čím se v zimě živí a zda jim můžeme nějak pomoci. Když dojdete k tomu, že jim můžeme přilepšit například sypáním zobu do krmítek, navrhněte dětem výrobu takového jednoduchého krmítka.
Výroba závěsného krmítka pro ptáčky
Ukažte dětem již hotové krmítko ze šišky. A začněte vysvětlovat postup. Do rozehřátého tuku mohou děti přidávat různá semínka (ale je třeba dát pozor, aby děti nemanipulovaly s teplým a nedošlo tak k úrazu) slunečnice, proso, mák, obilí, strouhanku, ořechy. Vedoucí potom směs zamíchá. Mezitím děti kolem šišek omotají drátky. Za tyto drátky pak namáčejí opatrně jeden po druhém šišky do připravené směsi. Hotové potom zavěsíme na tyčku a dáme ztuhnout do chladu. Hotová krmítka můžete na další schůzce zavěsit na vhodné místo, kam nesvítí slunce.
Pokud se necítíte na výrobu tukového krmítka, je možné s dětmi smíchat pouze semínka a jít je společně nasypat na krmítko v blízkosti klubovny.
Všechno lítá, co peří má
Děti se postaví do kruhu, aby na sebe dobře viděly. A vedoucí začne říkat: „Všechno lítá, co peří má … vrána lítá.“ Na vrána lítá zvedne ruce nad hlavu. Všechny děti také zvednou ruce nad hlavu. Pak dají všichni ruce zase dolů. A vedoucí pokračuje: „Všechno lítá, co peří má … auto lítá“ a zase zvedne ruce nad hlavu. Tentokrát by měly ruce dětí zůstat podle těla a děti by se neměly nechat strhnout příkladem vedoucího. Když děti hru pochopí, začneme hrát od začátku. Děti, které se spletou, hru končí a jdou si sednout stranou nebo můžeme dětem na začátku rozdat např. 3 kartičky (tzv. životy) a ty při každé chybě odebírat. Pokud vítěz chce, může v další hře předříkávat.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Příroda a Pomoc.

Pozor na

Při práci s nůžkami musí být děti v klidu, aby se nezranily.

Při výrobě krmítka pozor při práci s drátem. Je vhodnější dětem pomoci.

Opatrně při práci s rozehřátým tukem.

Nabídková legenda

Jednoho dne se medvídě ….. vypravilo na výlet do parku. Vidělo tam stromy, keře, lavičky a pak zahlédlo malé domečky přidělané na stromech. „Kdopak tam asi bydlí?“ — ptalo se samo sebe. Už vědělo, že sovík …… bydlí v dutině stromu. Tak vysoko budou bydlet asi ptáčci. Potkalo straku — ta má černobílé peří — a zeptalo se jí, kde bydlí. Straka odpověděla, že si staví hnízdo na stromě. Vlaštovka, která letěla okolo, povídala, že si staví hnízdo pod střechami lidských domů. Ale že tam bydlí jen přes léto. V zimě je tady na ni moc chladno, a tak odlétá do teplých krajin, aby se pak na jaře mohla zase vrátit. Také by tady měla hlad. Živí se lovem hmyzu a ten v zimě nelétá. Medvídě se zamyslelo nad tím, co dělají ptáčci, kteří u nás zůstávají v zimě. Co asi jedí? Bude si o tom muset popovídat se sovíkem.
Odpoledne, když se medvídě se sovíkem ….. sešli, našli v jeho knihovně knihu o ptačích krmítkách a v knize se dočetli, že ostatním ptáčkům, kteří na zimu neodlétají, můžeme v zimě přilepšit tím, že jim sypeme krmení do ptačích krmítek nebo jim vyrobíme závěsné dobroty na strom. Pomůžete medvíděti …… vyrobit takovou zimní dobrotu pro ptáčky?

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

Těmito dětmi si klidně nechte vaše instrukce zopakovat, aby vám bylo jasné, zda zadání pochopily. Některé děti budou potřebovat při prvním úkolu pomoc od některého zdatnějšího a sociálně vnímavějšího kamaráda. Barevně nevhodné vymalování ptáčků hned nekritizujte, ale vysvětlete dítěti, že daný ptáček takovou barvu v přírodě nemá (můžete využít názornou ukázku – obrázek z atlasu ptáků), a i nedokonalou kresbu pochvalte. Pozor na hyperaktivní děti při stříhání nůžkami a při práci s drátkem – raději jim s přípravou závěsných krmítek pomozte.

Galerie

P3-Medvide-Vychazka-d.jpg