Medvídě - Vycházka do lesa za lesními plody

Čas přípravy
1 hodina
Čas realizace
1 hodina
Místo
místnost, klubovna
Roční období
celý rok
Počet účastníků
od 2
Hodnocení
     
Autor
Pionýr
Stav
Publikována
Vytvořeno
27. 8. 2014
Upraveno
10. 5. 2022
Klíčová slova
pexeso, lesní plody, houby, P1, Příroda, Medvídě, Mláďátka a Zvířátka
Věková kategorie
7 let
Typ aktivity
Poznávací
Oddílová schůzka
Environmentální
Náročnost na materiál
Střední
Výchovný program
Mláďátka a Zvířátka
Pracovní listy
Ne
Klíčové kompetence
Kompetence k učení
Kompetence ke komunikaci
Kompetence pracovní

Cíle

Rozvoj těchto kompetencí: k učení, ke komunikaci, pracovní.
Konkrétní cíl: Získat povědomí o lesním ovoci, plodech a houbách. Uvědomit si, že ne vše, co najdeme v přírodě, lze sníst.

Motivace

Děti rády podnikají objevné cesty, mohou podniknout třeba cestu do lesa, kde mohou najít různé druhy lesních plodů a hub. Je potřeba je seznámit s tím, které jsou jedlé a které jedovaté

Potřeby

Encyklopedie, atlas hub, atlas rostlin, pastelky, nůžky, vzor se správnými barvami ovoce.
Košíky podle počtu skupinek, obrázky lesních plodů, listů, stromů, případně opravdové přírodniny.
V případě ochutnávek čajů a marmelád zajistit dostatek různých čajů a marmelád z lesních plodů, hrníčky, lžičky, piškoty, rychlovarná konvice.
K tomuto metodickému listu je pracovní list P1A.

Provedení

Po převyprávění úvodní motivační povídky děti pracují s knihou – prohlížejí si atlasy hub, rostlin, encyklopedie a jinou literaturu k tématu. Vedoucí se může dětí ptát: Jaké lesní ovoce znáte? Už jste jedli borůvkový koláč nebo nějakou jinou dobrotu z nasbíraného lesního ovoce? Chodíte do lesa na houby? Jaké poznáte druhy tady na obrázku?
Je třeba děti upozornit, že kromě jedlého ovoce a hub mohou v lese najít i pro člověka nejedlé druhy. Ne všechno, co najdeme v lese a v přírodě vůbec, je pro nás (lidi) k jídlu.
Tuto aktivitu je možné oživit hrou, kdy pro děti připravíme „les“, ve kterém jsou rozházené obrázky různých listů, lesních plodů, hub, stromů apod. (případně je možné použít skutečné přírodniny). Každá skupinka dostane košík, do kterého se štafetově snaží nasbírat co nejvíce věcí z lesa. Pak následuje práce s atlasy a encyklopediemi – děti mohou určovat, co našly v lese.
Po prohlédnutí literatury a obrázků rozdáme dětem pracovní listy s informací, co mají dělat. Například: „Sovík ….. s medvídětem …… mají pro vás připravené obrázky lesních plodů a hub, které lze v lese najít, ale ztratily se jim z obrázků barvičky, dokážete správně vybarvit obrázky?“
Pracovní list – pexeso – kartičky s lesními plody a houbami.

Úkoly:
1. Vybarvi vždy dva shodné obrázky stejně.

2. U těch plodů, které jsou pro člověka jedlé, domaluj obličeji úsměv, a u těch, které jsou jedovaté, domaluj zamračený obličej.

Vybarvené a vystřihané pexeso si děti mohou například ve dvojicích zahrát.
Aktivitu můžete rozšířit například o ochutnávku čajů a marmelád z lesních plodů. Marmelády je vhodné dětem podávat namazané na dětských piškotech. Děti mohou hádat, co právě ochutnávají.
Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání a Příroda.
Aktivita lze navázat na akci Pionýrská Stezka.

Pozor na

Pozor při práci s nůžkami.

Nedoporučujeme pro vybarvování použít fixy – mohou prosvítat na druhou stranu a tím usnadní dětem hru pexeso.

Nabídková legenda

Ráno se medvídě …… probudilo a zjistilo, že slyší nějaké divné mručení a chrčení. Pořádně se zaposlouchalo a jejej, ty zvuky vycházejí přímo z jeho bříška. „Co to je?“ povídá si. Děti, dokáže někdo z vás říci, co to medvídě ……. slyší? Ano, správně, má hlad a kručí mu v bříšku. „Jak se toho podivného kručení zbavím?“ ptá se a hned si samo odpoví: „půjdu se podívat ven, jestli tam nenajdu něco dobrého k snědku.“ Vyleze ze svého medvědího brlohu a vydá se cestou, která mu přijde tak trochu voňavá. Jde a cestou nachází různé plody a houby. Každé voní a chutná jinak. Některé se mu však nezdají, a tak se rozhodne zastavit za sovíkem, aby se s ním poradilo, které jsou vlastně k jídlu a které ne.
Sovík má po ruce svoji moudrou knihu (encyklopedii) a hned medvíděti najde, jak to s těmi lesními plody a houbami je. Když encyklopedii prohlíží, všimne si, že některé plody, i když vypadají moc pěkně a lákavě a hezky voní, tak nejsou jedlé. Kdo by je snědl, moc by ho bolelo bříško a dokonce by musel jet i do nemocnice. Hned to medvíděti …… řekne. Oba si potom prohlížejí obrázky v moudré knize. A vy se, děti, můžete také podívat.

Přístup k dětem se specifickými vlastnostmi

U hyperaktivních dětí při práci s nůžkami si dát pozor, aby s nůžkami nechodily nebo nešermovaly a jinak neohrožovaly své okolí. Posadíme si je blíže k sobě, abychom mohli jejich aktivitu koordinovat. Dětem, které to s nůžkami příliš neumějí, můžeme nejprve nabídnout, že jim práci s nůžkami předvedeme, a potom je necháme pracovat samostatně. Pokud je u některých dětí práce s nůžkami vyloučena, pomůžeme jim pexeso vystříihat. V případě, že děti použijí jiné barvy, než jsou v přírodě obvyklé, můžeme je na tuto skutečnost upozornit větou typu: „Moc pěkně jsi vymaloval(a) obrázek, ale takové lesní jahody jsem ještě neviděl(a). Ty, které jsem viděl(a) v lese, mají barvu červenou.“ Děti s dysgrafickou poruchou, pokud se snaží, pochválíme, i když jejich dílo není dokonalé. Dětem s ADD či ADHD umožněte delší pauzy mezi jednotlivými aktivitami. Můžete zapojit celý kolektiv a zahrát si se všemi libovolné relaxační hry.

Galerie

P1-Medvide-Vychazka-1.jpgP1-Medvide-Vychazka-d.jpg