Aktuálně k epidemii koronaviru

AKTUÁLNĚ K EPIDEMII

Poslední aktualizace: 15. 9. ve 13.00

Provoz Ústředí Pionýra

Ústředí Pionýra přechází na částečně elektronický provoz, způsobený rozdělením na dvě střídající se skupiny (aby v krajním případě karanténa nedopadla na všechny pracovníky a provoz byl s jistotou zachován).

Využívejte proto přímá telefonní čísla a e-mailové adresy jednotlivých pracovníků, případně společné kontakty pionyr@pionyr.cz a 777 248 720.

Schůzky na ústředí si vždy domlouvejte předem.

Aktuálně

 • Od 9. září platí nová pravidla pro nošení roušek.
 • 1. září vstupují v platnost nová opatření.

Díky a jedeme dál!

Letní činnost jsme i se všemi koronaopatřeními zvládli. Poděkování všem, kdo k tomu přispěli!

Se začátkem pionýrského roku pojďme obnovit tradiční celoroční činnost oddílů.

Kontaktujte vedení školy a domluvte se na podmínkách pro konání schůzek ve školní budově. Stejně tak postupujte i v případě, že navštěvujete školní tělocvičnu.

V případě, že “sdílíte” klubovnu s dalšími spolky, domluvte si společně vzájemný režim (úklid, větrání, dezinfekce prostor apod.).

Pokud do sdíleného prostoru už nemůžete, pokuste se prověřit, zda máte v okolí na dobu dočasnou nějaký jiný vhodný prostor, kde by byla možná dohoda. Takový prostor vám může doporučit třeba i škola. Co nejvíce aktivit se pokuste přesunout ven.

Prohlášení momentálně nikoliv, pokud je akce venku. Je důležité hlídat rozestupy, nicméně speciálně zde se může situace změnit velmi rychle.

Při pořádání akcí postupujte podle aktuálně platných opatření (např. nošení roušky) a situace ve vaší lokalitě. Pokud chystáte akci většího rozsahu a nejste si jisti tím, jaká pravidla máte dodržovat, kontaktujte místně příslušnou hygienickou stanici.

Chystáte-li se na pěší výlet do okolí, určitě vám v tom nic nebrání. Pokud budete cestovat hromadnou dopravou, nezapomeňte na povinnost nosit roušku nebo mít jinak zakrytá ústa a nos. Zajistěte podmínky pro dodržování hygienických pravidel zejména mytí a desinfekce rukou).
Budete-li pořádat vícedenní akci, sledujte aktuální situaci a zvažte vaše možnosti. S ubytovatelem dopředu domluvte podmínky ubytování a pohybu po prostoru (mohou vyžadovat např. nošení roušek).

Tipy pro přípravu akcí:

 • Sledujte nejen obecně platná opatření, ale také pravidla v cílovém regionu. Můžou se odlišovat od vašich domácích.
 • S ubytovatelem se pokuste dopředu domluvit podmínky pro případné storno pobytu v případě zákazu pořádání akcí.
 • Hodí se pořádat výpravy do vlastních prostor (víkendovka na základně) nebo využívat kapacity dalších pionýrských nemovitostí, neboť by tam mohl být předpoklad snazší domluvy storna. 🙂
 • Pokud v průběhu akce zpozorujete na některém z účastníků příznaky infekčního onemocnění, co nejrychleji ho izolujte od ostatních, poskytněte jemu i všem ostatním roušku a požádejte rodiče, aby si dítě neprodleně vyzvedli. Pokud se jedná o vedoucího, je nutné, aby sám sobě zařídil dopravu domů a zástup, který se postará o děti. V každém případě je třeba informovat praktického lékaře.

Dejte vědět rodičům, zrušte dopravu (např. vraťte jízdenky) a další objednané služby, vraťte účastnické poplatky a co nejrychleji jednejte s ubytovatelem.

Aktuální opatření to nařizují, je tedy třeba s tím počítat a informovat rodiče, aby své děti rouškou vybavili. Pokud se v průběhu schůzky budete pohybovat venku, je vhodné, aby rodiče vybavili děti také mikrotenovým pytlíkem, do kterého roušku umístí na dobu strávenou venku.

V případě změn v povinnostech nošení roušek (místně nebo celoplošně) může být rozdíl mezi oddílovou schůzkou (pravidelně pracující kolektiv) a volnočasovým klubem (charakter akce pro veřejnost).

Pokud to není nutné, je lepší se tomu vyhnout.

V tuto chvíli zdravotní filtr závazně předepsaný není. Pokud má dítě jakékoliv příznaky virového/infekčního onemocnění, doporučujeme ho nepouštět na schůzku mezi ostatní děti. V takovém případě neprodleně kontaktujte jeho rodiče a domluvte se s nimi na postupu. Je vhodné na toto rodiče upozornit předem, aby dítě s příznaky na schůzku vůbec neposílali.

Bezinfekčnost není třeba, to nám nikdo nenařizuje.

Záleží na typu hry. Vedoucí musí k sestavení programu přistupovat s rozmyslem. Těsný kontakt je lepší nepřehánět, ale infekce se přenáší i při hovoru u stolu…

Kdo řve v klubovně, a tudíž více prská, nosí roušku povinně.

Z hlediska snížení rizik nejsou doporučené aktivity, které vyžadují kontakt s lidmi mimo oddíl – např. návštěvy vnitřních veřejných bazénů, kin či sportovišť.

Momentálně nejsou stanoveny povinné rozestupy, takže není nutné omezovat počet dětí na schůzce.

Jde o rozhodnutí dítěte a/nebo jeho rodičů, které je nutné respektovat. Neexistuje důvod komukoli bránit v nošení roušky. V žádném případě nošení roušek nezesměšňujte a netolerujte to ani u dětí.

Pro případy, kdy dítě roušku zapomene, doporučujeme zajistit na schůzky záložní roušky a dítěti ji předat již před vstupem do klubovny. Pokud ji ale nosit odmítá, nemůže se činnosti účastnit (podobně jako u nemocného dítěte jej držte stranou od ostatních, kontaktujte rodiče a domluvte s nimi další postup).

Dezinfikování klubovny je velmi důležité, stejně jako pravidelné větrání. Vhodná je dezinfekce všech povrchů. Pokud na sebe schůzky hned navazují, je třeba s tím počítat a s dezinfekcí začít včas. V případě, že “sdílíte” klubovnu s dalšími spolky, domluvte si společně vzájemný režim.

Dokud bude platit opatření, které nošení roušek uvnitř všech vnitřních prostor nařizuje, bude nutné užívat roušky i ve všech společných prostorách pionýrských kluboven i základen vyjma ubytovacích prostor v době nočního klidu.

Co jsme vám psali – přehled korespondence

V tabulce níže jsou rozepsány nadcházející celorepublikové akce, jednání Pionýra a jejich aktuální stav.

UDÁLOST STAV
Český pohár v ringu Pozor změna! Z termínu 25. 4. je akce přesunuta na 10. října 2020. 
Slavnostní vyhlášení výsledků RF Pionýrského Sedmikvítku – Výtvarná činnost Výsledky jsou vyhlášeny na webu a najdete je i v Mozaice Pionýra (květnové vydání). Vítězové budou pozváni na kreativní dílny, až to situace umožní.
Slavnostní vyhlášení výsledků RF Soutěže technických dovedností Výsledky jsou vyhlášeny na webu.
RF Pionýrského Sedmikvítku – Literární část Termín pro zaslání soutěžních prací je posunut na 10. září 2020. Výsledky budou následně vyhlášeny na webu.
O putovní pohár Zlaté růže  Soutěž je v roce 2020 zrušena.
Operace Domino – setkání airsoftových oddílů
Z termínu 22. – 24. května 2020 je akce předběžně přesunuta na 18. – 20. září 2020.
RF Pionýrského Sedmikvítku – Divadlo Náhradní podzimní termín je 10. října 2020.
RF Pionýrského Sedmikvítku – Dětská Porta Z termínu 22. – 24. května je finále Dětské Porty přesunuto na 26. – 28. září 2020. Soutěžní dny budou sobota a neděle.
Český den proti rakovině Stanoven nový (podzimní) termín 30. září 2020.

ARCHIV OTÁZEK (DO ČERVNA 2020)

Od 24. 4. již zákaz volného pohybu osob neplatí a je povoleno setkávat se ve skupinkách po maximálně 10 lidech, přičemž rozhodně platí tři výslovně uváděné podmínky:

 • události se účastní ve stejný čas nejvýše 10 osob;
 • mezi účastníky se dodržují odstupy nejméně 2 metry;
 • je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.

Činnost Pionýra je nicméně prozatím stále pozastavena. O aktuálním vývoji vás zde budeme informovat.

Rozklikněte si dokument s pohledem právníka. Nabízí několik praktických hledisek, které je dobré vzít v úvahu.

Text není vyčerpávající – ani být nemůže. Máš-li nějaký dotaz k obecnější tématice (nikoli vlastní právní problém), zkus ho zformulovat a napsat na pionyr@pionyr.cz.

Některé dotazy jsou již zodpovězeny v dokumentu Otázky k právním dopadům současné situace.

V tuto chvíli chybí pokyny ze strany MŠMT, dobrá zpráva ale je, že si představitelé státu tuto situaci uvědomují a projevili vůli ji řešit vstřícně, aby nedopadla negativně na naši další činnost. Jakmile budou k dispozici konkrétnější informace, předáme je i vám.

I proto, aby bylo co nejméně problémů se stornopoplatky a rušením akcí na poslední chvíli, doporučujeme u všech akcí, jež máte naplánovány minimálně na tři měsíce dopředu, stanovit termín, dokdy je nutné rozhodnout o jejich konání či nekonání – a návazné informování přihlášených účastníků.

Rušení plánovaných akcí se provozu základen jistě dotklo. Nicméně vzhledem k tomu, že poskytování ubytovacích služeb je stále zakázáno, omezení se nadále dotýká základen a všech ostatních nemovitostí, ve kterých se přespává.

Doporučení je prosté – informovat co nejdříve, nejúplněji a nejsrozumitelněji – s využitím prostředků, na které jsou „vaši“ rodiče zvyklí.

Minimálně po dobu platnosti omezení volného pohybu osob na území ČR není oddílová a klubová činnost možná.

Po dohodě se svými instruktory a vedoucími, z nichž někteří mají v této situaci více volného času, je určitě dobrá myšlenka nabídnout pomoc místnímu úřadu či zastupitelstvu. Může jít například o roznášení jídla seniorům a další podobné „drobnosti“. Pomoci můžete i šitím roušek.
Je možné, že vaše nabídka nebude využita (protože situace je obec od obce odlišná), ale určitě nebude zapomenuta.

Jsou dva pohledy na věc. Jeden říká, že normální je pomáhat a nechlubit se tím. Exhibicionismus přece není pionýrům vlastní, což jsme prokázali v minulosti například při povodních. Takže jestli nemáte potřebu své současné aktivity prezentovat, je to úplně v pořádku.

Na druhou stranu už byla mnohokrát opakována myšlenka, že naší nejlepší propagací je činnost – a pomáhání k ní patří. Pokud souhlasíte, pište o tom, co děláte, do médií a přidejte i pár fotek. V kopii zprávu pošlete i na pionyr@pionyr.cz, abychom mohli vydávat ucelenější zprávy. Dáte-li vědět, zpráva nezapadne.

Nabízíme k využití přehled kontaktů na některá média (mj. ta, se kterými jsme v posledních letech spolupracovali). Samozřejmě neobsahuje všechny tituly na českém mediálním trhu, ale může být dle vašich námětů doplňován a aktualizován.

Zatím k nám takové nedorazily, ale máme jeden námět, který se týká mnoha pionýrských skupin: Nezapomínejte na naše/vaše „pionýrské staroušky“ (na dlouholeté členy PS, dnes často v rizikové věková kategorie):

Nápady:

 • Volejte jim, zda něco nepotřebují – např. nakoupit, vyvenčit pejska? Pro jejich rozptýlení pomůže i pouhý telefonický hovor a zájem o to, jak se mají.
 • Zapojte je, asi už ne do akce Buď ideální :), ale požádejte je, aby se s vámi podělili o vzpomínky na letní tábor nebo na čas strávený v Pionýru: písemně, klidně i psané rukou.
 • Prosím, pouvažujte, s čím by vám mohli pomoci – něco předpřipravit na vaší činnost až se zase rozběhne – vystřihování, stříhání, obkreslování, barvení. Vlastně cokoli, co by je zaměstnalo a zkrátilo jim čas, často vyplněný jen krizovými zprávami.

A pokud máte ze své strany potřebu požádat ostatní pionýry o pomoc, pište nám na pionyr@pionyr.cz a my váš požadavek předáme dál nebo se pokusíme zprostředkovat jeho řešení.

Výhled letní činnosti – organizování táborů stále není vyjasněn. Dle sdělení epidemiologa doc. MUDr. R. Maďara bude jasněji asi v polovině května. Obecně se s tábory počítá.

Pionýrský termín odevzdávání schvalovacích listů, 31. květen, je pochopitelně „na vodě“, formálně – kvůli povinnosti do 1. 6. mít tábory (1. turnus) nahlášené na HS je sice aktuální, ale podmíněný celkovým postupem. Zde budeme muset být připraveni na operativní jednání – dle konkrétního vývoje.

Podněty k zamyšlení a řešení k přípravě tábora jsou zde:

Akce plánované na březen budou odloženy, u dubnových termínů to zatím není jednoznačně rozhodnuto – konkrétní změny jsou vypsány v tabulce níže.

V době dosud platného omezení volného pohybu osob na území ČR se vzdělávací akce nekonaly. Opatření se sice postupně uvolňují, ale je otázkou, zda se pionýrská vzdělávací centra KOP budou – vzhledem k nejistotě a případným hrozícím ztrátám – pokoušet náhradní termíny zajišťovat za každou cenu. (Je to trochu hazardní.) Konkrétní informace však mohou poskytnout pouze garanti PVC KOP. Kontakty na ně PVC KOP naleznete zde.

Množství informací o šíření nákazy může u dětí vyvolat různé reakce, často i dost nepřiměřené. Od paniky (protože negativní informace máme sklon zveličovat) až k nemístnému zlehčování a vtipkování. Pokud chceme dětem aktuální dění vysvětlit, hlavní předpoklad je, že sami musíme být v klidu, mluvit jasně a jednoduše. Musíme také zohlednit, s jak starými dětmi mluvíme.

Předškoláci: Potřebují bezpečí, nemá smysl jim složitě vysvětlovat všechny souvislosti, hlavní je, aby získali pocit, že jsou v bezpečí a nic jim bezprostředně nehrozí.

Školní děti: Samozřejmě je rozdíl mezi prvňáčky a otrlými puberťáky, obecně ale školní děti už dokáží zpracovat a třídit mnohem více informací, mohou v nich ale mít pořádný zmatek. Hodně jim pomůžeme, když jim vysvětíme, jak a proč se šíří poplašné zprávy, zkusíme je uvést na pravou míru, poradíme, kde najít zprávy, kterým lze věřit. Připomínejme jim, že lepší než podléhat katastrofickým scénářům je dbát na základy hygieny apod.

Dospívající: Už jsou schopni kritického myšlení, ale ne vždy ho uplatňují. Připomeňme jim, že nejsou bezprostředně ohroženi. Mluvme s nimi o tom, jak rozpoznat nepravdivé poplašné zprávy, jak srovnávat informace z více zdrojů a hledat ty důvěryhodné.

Další informace budeme rozesílat průběžně, jak je budeme získávat. Využijeme k tomu všech běžně dostupných kanálů.