Aktuálně k epidemii koronaviru

AKTUÁLNĚ K EPIDEMII

Poslední aktualizace: 9. 5. 2022 v 15.10

ARCHIVNÍ, JIŽ NEPLATNÁ OPATŘENÍ

Typ aktivity/činnosti Platnost od 14. 3. 2022 Platnost od 1. 3. 2022 Platnost od 19. 2. 2022 Platnost od 10. 2. 2022 Platnost od 17. 1. 2022 Platnost od 26. 11., 18.00 Platnost od 22. 11. Platnost od 1. 11. Platnost od 30. 9. Platnost od 1. 9. Platnost od 1. 8.  Platnost od 8. 6. Platnost od 31. 5. Platnost od 24. 5. Platnost od 17. 5.
Obecná ochrana dýchacích cest

 

Respirátor

 • vždy ve veřejné dopravě, v případě lanové dráhy jen, jde-li o uzavřenou kabinu;
 • ve všech vnitřních prostorech staveb, které slouží jako zdravotnické zařízení (nebo zařízení sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě).

Není povinná pro děti do 6 let.

Respirátor

 • vždy ve veřejné dopravě.
 • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování
 • při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích
 • na všech ostatních veřejně přístupných místech, při setkání víc než 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 m

Není povinná pro děti do 6 let.

Nošení ochrany dýchacích cest není nutné, jde-li o pobytovou/zotavovací akci, v jejímž místě konání nejsou další osoby mimo uzavřený kolektiv (např. oddíl).

Respirátor

 • vždy ve veřejné dopravě.
 • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování
 • při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích
 • na všech ostatních veřejně přístupných místech, při setkání víc než 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 m

Není povinná pro děti do 6 let.

Nošení ochrany dýchacích cest není nutné, jde-li o pobytovou/zotavovací akci, v jejímž místě konání nejsou další osoby mimo uzavřený kolektiv (např. oddíl).

Respirátor

 • vždy ve veřejné dopravě.
 • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování
 • při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích
 • na všech ostatních veřejně přístupných místech, při setkání víc než 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 m

Není povinná pro děti do 6 let.

Nošení ochrany dýchacích cest není nutné, jde-li o pobytovou/zotavovací akci, v jejímž místě konání nejsou další osoby mimo uzavřený kolektiv (např. oddíl).

Respirátor

 • vždy ve veřejné dopravě.
 • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování
 • při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích
 • na všech ostatních veřejně přístupných místech, při setkání víc než 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 m

Není povinná pro děti do 6 let.

Nošení ochrany dýchacích cest není nutné, jde-li o pobytovou/zotavovací akci, v jejímž místě konání nejsou další osoby mimo uzavřený kolektiv (např. oddíl).

Respirátor

 • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování
 • při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích
 • na všech ostatních veřejně přístupných místech, při setkání víc než 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 m
 • ve vnitřních prostorách pro skupinu více než 10 osob vždy s výjimkou pohybových aktivit, konzumace potravy a pobytu v ubytovacím pokoji
 • ve vnějších prostorách pro skupinu více než 30 osob, pokud mezi sebou osoby dodržují rozestupy menší než 1,5 metru, a to s výjimkou pohybových aktivit
 • POZOR! – výjimka z ochrany dýchacích cest platí navíc pro účastníky pobytových i nepobytových akcí pro osoby do 18 let, podobné zotavovacím akcím. To znamená, že se to týká i jednodenních či vícedenních výprav, vzdělávacích akcí pro účastníky do 18 let, ale pozor, platí to pouze v případě, že je akce v místě konání sama.

Nenosí děti do 6 let.

 

Respirátor

 • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování
 • při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích
 • na všech ostatních veřejně přístupných místech, při setkání víc než 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 m
 • ve vnitřních prostorách pro skupinu více než 10 osob vždy s výjimkou pohybových aktivit, konzumace potravy a pobytu v ubytovacím pokoji
 • ve vnějších prostorách pro skupinu více než 30 osob, pokud mezi sebou osoby dodržují rozestupy menší než 1,5 metru, a to s výjimkou pohybových aktivit
 • POZOR! – výjimka z ochrany dýchacích cest platí navíc pro účastníky pobytových i nepobytových akcí pro osoby do 18 let, podobné zotavovacím akcím. To znamená, že se to týká i jednodenních či vícedenních výprav, vzdělávacích akcí pro účastníky do 18 let, ale pozor, platí to pouze v případě, že je akce v místě konání sama.

Nenosí děti do 6 let.

Respirátor

 • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování
 • při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích
 • na všech ostatních veřejně přístupných místech, při setkání víc než 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 m
 • ve vnitřních prostorách pro skupinu více než 10 osob vždy s výjimkou pohybových aktivit, konzumace potravy a pobytu v ubytovacím pokoji
 • ve vnějších prostorách pro skupinu více než 30 osob, pokud mezi sebou osoby dodržují rozestupy menší než 1,5 metru, a to s výjimkou pohybových aktivit
 • POZOR! – výjimka z ochrany dýchacích cest platí navíc pro účastníky pobytových i nepobytových akcí pro osoby do 18 let, podobné zotavovacím akcím. To znamená, že se to týká i jednodenních či vícedenních výprav, vzdělávacích akcí pro účastníky do 18 let, ale pozor, platí to pouze v případě, že je akce v místě konání sama.

Nenosí děti do 6 let.

Respirátor

 • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování
 • při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích
 • na všech ostatních veřejně přístupných místech, při setkání víc než 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 m
 • ve vnitřních prostorách pro skupinu více než 10 osob vždy s výjimkou pohybových aktivit, konzumace potravy a pobytu v ubytovacím pokoji
 • ve vnějších prostorách pro skupinu více než 30 osob, pokud mezi sebou osoby dodržují rozestupy menší než 1,5 metru, a to s výjimkou pohybových aktivit
 • POZOR! – výjimka z ochrany dýchacích cest platí navíc pro účastníky pobytových i nepobytových akcí pro osoby do 18 let, podobné zotavovacím akcím. To znamená, že se to týká i jednodenních či vícedenních výprav, vzdělávacích akcí pro účastníky do 18 let, ale pozor, platí to pouze v případě, že je akce v místě konání sama.

Nenosí děti do 6 let.

Respirátor

 • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování
 • při účasti na na kongresech, vzdělávacích akcích
 • na všech ostatních veřejně přístupných místech, při setkání víc než 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 m
 • ve vnitřních prostorách pro skupinu více než 10 osob vždy s výjimkou pohybových aktivit, konzumace potravy a pobytu v ubytovacím pokoji
 • ve vnějších prostorách pro skupinu více než 30 osob, pokud mezi sebou osoby dodržují rozestupy menší než 1,5 metru, a to s výjimkou pohybových aktivit
 • POZOR! – výjimka z ochrany dýchacích cest platí navíc pro účastníky pobytových i nepobytových akcí pro osoby do 18 let, podobné zotavovacím akcím. To znamená, že se to týká i jednodenních či vícedenních výprav, vzdělávacích akcí pro účastníky do 18 let, ale pozor, platí to pouze v případě, že je akce v místě konání sama.

Nenosí děti do 6 let.

Respirátor

 • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování
 • při účasti na na kongresech, vzdělávacích akcích a zkouškách
  na všech ostatních veřejně přístupných místech, při setkání víc než 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 m

Nenosí děti do 6 let.

Rouška nebo respirátor:

 • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování
 • na všech ostatních veřejně přístupných místech, při setkání víc než 2 osob bez dodržení rozestupů

Nenosí děti do 6 let.

Rouška nebo respirátor:

 • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování
 • na všech ostatních veřejně přístupných místech, při setkání víc než 2 osob bez dodržení rozestupů.

Rouška nebo respirátor:

 • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování
 • na všech ostatních veřejně přístupných místech, při setkání
 
Běžná oddílová a schůzková činnost s dětmi  
 • bez omezení

Do 500 osob

 • bez omezení

Do 100 osob

 • bez omezení

Neměnný kolektiv do 20 osob

 • bez omezení
 • povinnosti nošení ochrany dýchacích cest viz výše

Od 20 do 100 osob

Pravidla:

 • 100 osob uvnitř i venku
 • zakázána je účast osob s onemocněním Covid 19, nebo bez prokázání I/15
 • při účasti 20 a více osob s výjimkou dětí mladších 12 let je vyžadováno doložení jedné z podmínek prokázání bezinfekčnosti; nově platí prokázání pouze certifikátem a to buď o očkování a nebo o prodělané nemoci, tedy tzv. režim O-N-T (PCR test platí pouze ve výjimečných případech), režim O-N-T není vyžadován, pokud se jedná o neměnný kolektiv, případně žáky jedné třídy
 • seznam účastníků včetně kontaktu (telefon) a informaci o čase poskytované služby uložit min. 30 dní
 • v případě více denní účasti se výše uvedené podmínky dokládají ke dni nástupu a pak každých 7 dní
 • při zjištění pozitivního výsledku musí organizátor osobu oddělit od zbytku skupiny, osoby starší 18 let musí okamžitě opustit akci, v případě osob mladších 18 let je potřeba ihned kontaktovat jejich rodiče či zákonné zástupce
 • nařizuje se organizátorovi nebo provozovateli akce kontrolovat splnění podmínek I/15 pomocí aplikace „č-Tečka“

Stejná pravidla lze využít při pořádání karnevalů, besídek a dalších akcí, vždy se držíme čísla 100. 

Neměnný kolektiv bez ohledu na počet osob

 • bez omezení

Do 100 osob

Pravidla:

 • seznam účastníků včetně kontaktu (telefon) a informaci o čase poskytované služby uložit min. 30 dní

Testování:

 • pouze v případě, pokud se nejedná o neměnný kolektiv a je přítomno více jak 20 osob
 • netestují se osoby do 12 let
 • prokazování splnění podmínek dle I/17 každých 7 dní

 

 

Neměnný kolektiv bez ohledu na počet osob

 • bez omezení

Do 1000 osob

Pravidla:

 • seznam účastníků včetně kontaktu (telefon) a informaci o čase poskytované služby uložit min. 30 dní

Testování:

 • pouze v případě, pokud se nejedná o neměnný kolektiv a je přítomno více jak 20 osob
 • netestují se osoby do 12 let
 • prokazování splnění podmínek dle I/17 každých 7 dní

Neměnný kolektiv bez ohledu na počet osob

 • bez omezení

Do 1000 osob uvnitř nebo do 2000 osob venku

Pravidla:

 • seznam účastníků včetně kontaktu (telefon) a informaci o čase poskytované služby uložit min. 30 dní

Testování:

 • pouze v případě, pokud se nejedná o neměnný kolektiv a je přítomno více jak 20 osob
 • netestují se osoby do 12 let
 • prokazování splnění podmínek dle I/16 každých 7 dní
 •  

Neměnný kolektiv bez ohledu na počet osob

 • bez omezení

Do 1000 osob uvnitř nebo do 2000 osob venku

Pravidla:

 • seznam účastníků včetně kontaktu (telefon) a informaci o čase poskytované služby uložit min. 30 dní

Testování:

 • pouze v případě, pokud se nejedná o neměnný kolektiv a je přítomno více jak 20 osob
 • netestují se osoby do 6 let
 • podmínky dle I/16 v případě neměnného kolektivu

20 osob celkem uvnitř i venku

 • bez omezení

Do 1000 osob uvnitř nebo do 2000 osob venku

Pravidla:

 • seznam účastníků včetně kontaktu (telefon) a informaci o čase poskytované služby uložit min. 30 dní

Testování všichni nad 6 let:

 • podmínky I/16 definováno viz. výše
 • POZOR! – platnost antigenního testu 7 dní

 

20 osob celkem uvnitř i venku

 • bez omezení

Do 1000 osob uvnitř nebo do 2000 osob venku

Pravidla:

 • vnější aktivity při dodržování rozstupů 1,5 m bez ochrany dýchacích cest, bez rozestupů rouška nebo respirátor, ve vnitřních prostorách respirátor
 • seznam účastníků včetně kontaktu (telefon) a informaci o čase poskytované služby uložit min. 30 dní

Testování všichni nad 6 let:

 • podmínky I/16 definováno viz. výše

10 osob celkem uvnitř i venku

 • bez omezení

Do 200 osob uvnitř nebo do 500 osob venku

Pravidla:

 • vnější aktivity při dodržování rozstupů 2m bez ochrany dýchacích cest, bez rozestupů rouška nebo respirátor, ve vnitřních prostorách respirátor
 • seznam účastníků včetně kontaktu (telefon) a informaci o čase poskytované služby uložit min. 30 dní

Testování všichni nad 6 let:

 • podmínky I/16 (nově definováno viz výše)

 

10 osob celkem uvnitř i venku

 • bez omezení

Do 50 osob uvnitř nebo do 100 osob venku

Pravidla:

 • vnější aktivity při dodržování rozstupů 2m bez ochrany dýchacích cest, v ostatních případech respirátor
 • seznam účastníků včetně kontaktu (telefon) a informaci o čase poskytované služby uložit min. 30 dní

Testování všichni nad 6 let:

 • podmínky I/18;
 • nebo potvrzení zaměstnavatele o antigenním testu – max. 72 hodin po testování,
 • nebo čestné prohlášení osoby nebo rodičů (u dětí) o testování ve škole max. 72 hodin po testování,
 • nebo samotestování na místě schváleným testem.

10 osob celkem uvnitř i venku

 • bez omezení

Do 50 osob uvnitř nebo do 100 osob venku

Pravidla:

 • vždy respirátor
 • seznam účastníků včetně kontaktu (telefon) a informaci o čase poskytované služby uložit min. 30 dní

Testování všichni nad 6 let:

 • podmínky I/18;
 • nebo potvrzení zaměstnavatele o antigenním testu – max. 72 hodin po testování,
 • nebo čestné prohlášení osoby nebo rodičů (u dětí) o testování ve škole max. 72 hodin po testování,
 • nebo samotestování na místě schváleným testem.

3 děti + 1 vedoucí uvnitř i venku

 • bez omezení

Do 30 osob venku

Pravidla:

 • 15m2 na osobu bez vnitřních prostor
 • seznam účastníků včetně kontaktu uložit min. 30 dní

Testování všichni nad 6 let:

 • podmínky I/18;
 • nebo potvrzení zaměstnavatele o antigenním testu – max. 72 hodin po testování,
 • nebo čestné prohlášení osoby nebo rodičů (u dětí) o testování ve škole max. 72 hodin po testování,
 • nebo samotestování na místě schváleným testem.
Sportovní činnost  
 • bez omezení

 

Hromadně sportovat mohou amatérští sportovci v maximálním počtu 500 osob.

Organizátorovi sportovní akce se nařizuje neumožnit přítomnost více než 500 stojících diváků, nebo 1000 sedících.

Hromadně sportovat mohou amatérští sportovci v maximálním počtu 100 osob.

Organizátorovi sportovní akce se nařizuje neumožnit přítomnost více než 1 000 diváků, kteří musí být usazeni.

Vnitřní sportoviště za předpokladu tréninku a nebo soustředění

Podmínky:

 • povinnost kontroly O-N-T
 • přirozené větrání nebo vzduchotechnika bez cirkulace vzduchu

V případě účasti více než 20 osob

 • dodržení podmínek I/15  s výjimkou dětí do 12 let věku

 

Splnění podmínek dle I/15 se nevyžaduje:

 • při tělesné výchově v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízeních

V případě pořádání například turnaje ve vybíjené a nebo třeba ringu platí:

 • omezení na nejvýše 100 osob

dodržení podmínek I/15  s výjimkou dětí do 12 let věku

Vnitřní sportoviště

Podmínky:

 • rozestupy alespoň 1,5 m
 • přirozené větrání nebo vzduchotechnika bez cirkulace vzduchu

Testování všichni nad 6 let:

 • podmínky I/17 viz výše

Splnění podmínek dle I/17 se nevyžaduje:

 • tělesné výchovy v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízeních

 

Vnitřní sportoviště

Podmínky:

 • rozestupy alespoň 1,5 m
 • přirozené větrání nebo vzduchotechnika bez cirkulace vzduchu

Testování všichni nad 6 let:

 • podmínky I/17 viz výše

Splnění podmínek dle I/17 se nevyžaduje:

 • tělesné výchovy v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízeních

Vnitřní sportoviště

Podmínky:

 • rozestupy alespoň 1,5 m
 • přirozené větrání nebo vzduchotechnika bez cirkulace vzduchu

Testování všichni nad 6 let:

 • podmínky I/16 viz výše

Splnění podmínek dle I/16 se nevyžaduje:

 • tělesné výchovy v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízeních

 

Vnitřní sportoviště

Podmínky:

 • rozestupy alespoň 1,5 m
 • přirozené větrání nebo vzduchotechnika bez cirkulace vzduchu

Testování všichni nad 6 let:

 • podmínky I/16 viz výše

Splnění podmínek dle I/16 se nevyžaduje:

 • tělesné výchovy v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízeních

Vnitřní sportoviště

Podmínky:

 • rozestupy alespoň 1,5 m
 • přirozené větrání nebo vzduchotechnika bez cirkulace vzduchu

Testování všichni nad 6 let:

 • podmínky I/16 viz výše

Vnitřní sportoviště

Podmínky:

 • rozestupy alespoň 1,5 m
 • přirozené větrání nebo vzduchotechnika bez cirkulace vzduchu

Testování všichni nad 6 let:

 • podmínky I/16 viz výše

Vnitřní sportoviště

Podmínky:

 • rozestupy alespoň 2 m
 • přirozené větrání nebo vzduchotechnika bez cirkulace vzduchu

Testování všichni nad 6 let:

 • podmínky I/16 (nově definováno viz výše)

 Vnitřní sportoviště

Podmínky:

 • 15m2 na osobu
 • max.12 osob ve skupině a 30 osob celkem

Testování všichni nad 6 let:

 • podmínky I/18;

Venkovní sportoviště

 • bez omezení

Vnitřní sportoviště

Podmínky:

 • 15m2 na osobu
 • max.12 osob ve skupině a 30 osob celkem

Testování všichni nad 6 let:

 • podmínky I/18;

Venkovní sportoviště

 • bez omezení

Vnitřní sportoviště

Podmínky:

 • 15m2 na osobu
 • max.2 osoby ve skupině a 10 osob celkem

Testování všichni nad 6 let:

 • podmínky I/18;

Venkovní sportoviště

 • bez omezení
Spolková činnost pro dospělé  
 • bez omezení

Do 500 osob

 • bez omezení

Do 100 osob

 • bez omezení

20 osob celkem uvnitř i venku

 • bez omezení
 • seznam účastníků včetně kontaktu (telefon) a informaci o čase poskytované služby uložit min. 30 dní

Nad 20 do nejvýše 100 osob

Pravidla:

 • Dodržení podmínek I/15

Speciální úprava pěvecké sbory

Pravidla:

 • max 50 osob
  vždy rozestupy min. 1,5 m
 • vždy respirátor, odloží pouze při zpěvu
 • seznam účastníků včetně kontaktu (telefon)
 • informaci o čase účasti na aktivitě uložit min. 30 dní

děti do 12 let nemusí plnit podmínky dle I/15

20 osob celkem uvnitř i venku

 • bez omezení

Do 100 osob

Pravidla:

Testování všichni nad 12 let:

 • podmínky I/17 definováno viz. výše

Splnění podmínek dle I/17 se nevyžaduje:

 • jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu za podmínky, že organizátor těchto aktivit vede evidenci účastnících se osob (uchování po dobu 30 dnů)

Speciální úprava pěvecké sbory

Pravidla:

 • max 50 osob
  vždy rozestupy min. 1,5 m
 • vždy respirátor, odloží pouze při zpěvu
 • seznam účastníků včetně kontaktu (telefon)
 • informaci o čase účasti na aktivitě uložit min. 30 dní
 • děti do 12 let nemusí plnit podmínky dle I/17

Ochrana dýchacích cest

 • povinná ve všech vnitřních prostorech
 • sbory při výkonu činnosti nemusí mít nasazenou ochranu

 

 

20 osob celkem uvnitř i venku

 • bez omezení

Do 1000 osob

Pravidla:

Testování všichni nad 12 let:

 • podmínky I/17 definováno viz. výše

Splnění podmínek dle I/17 se nevyžaduje:

 • jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu za podmínky, že organizátor těchto aktivit vede evidenci účastnících se osob (uchování po dobu 30 dnů)

Speciální úprava pěvecké sbory

Pravidla:

 • max 50 osob
  vždy rozestupy min. 1,5 m
 • vždy respirátor, odloží pouze při zpěvu
 • seznam účastníků včetně kontaktu (telefon)
 • informaci o čase účasti na aktivitě uložit min. 30 dní
 • děti do 12 let nemusí plnit podmínky dle I/17

Ochrana dýchacích cest

 • povinná ve všech vnitřních prostorech
 • sbory při výkonu činnosti nemusí mít nasazenou ochranu

20 osob celkem uvnitř i venku

 • bez omezení

Do 1000 osob uvnitř nebo do 2000 osob venku

Pravidla:

Testování všichni nad 12 let:

 • podmínky I/16 definováno viz. výše

Splnění podmínek dle I/16 se nevyžaduje:

 • jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu za podmínky, že organizátor těchto aktivit vede evidenci účastnících se osob (uchování po dobu 30 dnů)

Speciální úprava pěvecké sbory

Pravidla:

 • max 50 osob
  vždy rozestupy min. 1,5 m
 • vždy respirátor, odloží pouze při zpěvu
 • seznam účastníků včetně kontaktu (telefon)
 • informaci o čase účasti na aktivitě uložit min. 30 dní
 • děti do 12 let nemusí plnit podmínky dle I/16

Ochrana dýchacích cest

 • povinná ve všech vnitřních prostorech
 • sbory při výkonu činnosti nemusí mít nasazenou ochranu

 

20 osob celkem uvnitř i venku

 • bez omezení

Do 1000 osob uvnitř nebo do 2000 osob venku

Pravidla:

Testování všichni nad 6 let:

 • podmínky I/16 definováno viz. výše

Splnění podmínek dle I/16 se nevyžaduje:

 • pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby
 • pokud organizátor zajistí oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící se těchto akcí
 • jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu za podmínky, že organizátor těchto aktivit vede evidenci účastnících se osob (uchování po dobu 30 dnů)

Speciální úprava pěvecké sbory

Pravidla:

 • max 50 osob
 • vždy rozestupy min. 1,5 m
 • vždy respirátor, odloží pouze při zpěvu
 • seznam účastníků včetně kontaktu (telefon)
 • informaci o čase účasti na aktivitě uložit min. 30 dní

Testování všichni nad 6 let:

 • podmínky I/16 definováno viz výše
 • POZOR! – platnost antigenního testu 7 dní

20 osob celkem uvnitř i venku

 • bez omezení

Do 1000 osob uvnitř nebo do 2000 osob venku

Pravidla:

Testování všichni nad 6 let:

 • podmínky I/16 definováno viz. výše

Speciální úprava pěvecké sbory

Pravidla:

 • max 50 osob
 • vždy rozestupy min. 1,5 m
 • vždy respirátor, odloží pouze při zpěvu
 • seznam účastníků včetně kontaktu (telefon)
 • informaci o čase účasti na aktivitě uložit min. 30 dní

Testování všichni nad 6 let:

 • podmínky I/16 definováno viz výše
 • POZOR! – platnost antigenního testu 7 dní

20 osob celkem uvnitř i venku

 • bez omezení

Do 1000 osob uvnitř nebo do 2000 osob venku

Pravidla:

Testování všichni nad 6 let:

 • podmínky I/16 definováno viz. výše

Speciální úprava pěvecké sbory

Pravidla:

 • max 30 osob
 • vždy rozestupy min. 1,5 m
 • vždy respirátor, odloží pouze při zpěvu
 • seznam účastníků včetně kontaktu (telefon)
 • informaci o čase účasti na aktivitě uložit min. 30 dní

Testování všichni nad 6 let:

 • podmínky I/16 definováno viz výše

10 osob uvnitř nebo venku

 • bez omezení

Do 200 osob uvnitř nebo do 500 osob venku

Pravidla:

Testování všichni nad 6 let:

 • podmínky I/16 (nově definováno viz výše)

Speciální úprava pěvecké sbory

Pravidla:

 • max 30 osob
 • vždy rozestupy min. 2m
 • vždy respirátor, odloží pouze při zpěvu
 • seznam účastníků včetně kontaktu (telefon) a informaci o čase účasti na aktivitě
 • uložit min. 30 dní

Testování všichni nad 6 let:

 • podmínky I/16 (nově definováno viz výše);

10 osob uvnitř nebo venku

 • bez omezení

75 osob uvnitř nebo 150 osob venku

Pravidla:

 • všichni respirátory

Testování:

 • podmínky I/18

Speciální úprava pěvecké sbory

Pravidla:

 • max 30 osob
 • vždy rozestupy min. 2m
 • vždy respirátor, odloží pouze při zpěvu
 • seznam účastníků včetně kontaktu (telefon) a informaci o čase účasti na aktivitě uložit min. 30 dní

Testování všichni nad 6 let:

 • podmínky I/18;
 • nebo potvrzení zaměstnavatele o antigenním testu – max. 72 hodin po testování,
 • nebo čestné prohlášení osoby nebo rodičů (u dětí) o testování ve škole max. 72 hodin po testování,
 • nebo samotestování na místě schváleným testem.

10 osob uvnitř nebo venku

 • bez omezení

50 osob uvnitř nebo 100 osob venku:

Pravidla:

 • všichni respirátory

Testování:

 • podmínky I/18

2 osoby uvnitř i venku

 • bez omezení

10 osob uvnitř nebo 50 venku:

Pravidla:

 • všichni respirátory

Testování:

 • podmínky I/18
Vzdělávací aktivity  
 • bez omezení
Organizátorovi vzdělávací akce se nařizuje neumožnit přítomnost více než 500 stojících účastníků, nebo 1000 sedících.

Do 1000 účastníků

 • za předpokladu, že jsou všichni usazeni – bez omezení

Podmínky:

Do 1000 účastníků

 • dodržení podmínek dle I/15
 • nařizuje se organizátorovi nebo provozovateli akce kontrolovat splnění podmínek I/15 pomocí aplikace „č-Tečka“

20 celkem uvnitř i venku

 • bez omezení

Podmínky

Do 100 diváků

 • podmínky dle I/17

 

20 celkem uvnitř i venku

 • bez omezení

Podmínky

Do 1000 diváků

 • podmínky dle I/17

 

20 celkem uvnitř i venku

 • bez omezení

Podmínky:

Do 3000 diváků

 • podmínky dle I/16

Nad 3000 diváků

 • 3000 diváků podmínky dle I/16
 • z počtu diváků nad 3000 minimálně polovina z těchto diváků splňovat podmínky dle I/16 c) nebo d) (očkování, prodělaná nemoc) a zbývající část kapacity může být obsazena osobami splňujícími podmínky dle bodu I/16 a), b) nebo e) (PCR, antigenní test laboratoř, antigen na místě)

Vzdálenost diváků od jeviště 2 m

Testování:

 • dle I/16
 • děti do 12 let se splnění podmínek dle I/16 nevyžaduje

20 celkem uvnitř i venku

 • bez omezení

max. 7000 osob venku, 3000 uvnitř

Podmínky:

 • uvnitř s kapacitou do 3000 přítomných musí všichni splňovat podmínky dle bodu I/16
 • v případě akce konané v prostoru s kapacitou nad 3 000 přítomných, musí 3 000 diváků splňovat podmínky podle bodu I/16 a z počtu účastníků nad 3 000 pak musí minimálně polovina z těchto diváků splňovat podmínky podle bodu I/16 písm. c) nebo d) a zbývající část kapacity může být obsazena osobami splňujícími podmínku podle bodu I/16 písm. a), b), e) nebo f), c)
 • vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující musí být nejméně 2 m

Testování:

 • podmínky I/16
 • podmínky stanovené v bodu I/16 se nevyžaduje, pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně děti, žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby děti, žáci nebo studen jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící se těchto akcí

20 celkem uvnitř i venku

 • bez omezení

max. 7000 osob venku, 3000 uvnitř

Podmínky:

 • uvnitř s kapacitou do 3000 přítomných musí všichni splňovat podmínky dle bodu I/16
 • v případě akce konané v prostoru s kapacitou nad 3 000 přítomných, musí 3 000 diváků splňovat podmínky podle bodu I/16 a z počtu účastníků nad 3 000 pak musí minimálně polovina z těchto diváků splňovat podmínky podle bodu I/16 písm. c) nebo d) a zbývající část kapacity může být obsazena osobami splňujícími podmínku podle bodu I/16 písm. a), b), e) nebo f), c)
 • vzdálenost osob od místa určeného pro vystupující nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 m
 • vždy respirátor, výjimka v případě, že zkoušející a zkoušený při zkoušce udržují vzdálenost alespoň 1,5 m

Testování

 • podmínky I/16

max. 7000 osob venku, 3000 uvnitř

Podmínky:

 • zároveň nesmí být přítomno více osob než 100 % celkové kapacity míst k sezení
 • všechny osoby musí být usazeny
 • v případě konání akce ve vnitřních či vnějších prostorech s kapacitou na sezení vyšší než 3000 osob, je přípustný maximální počet přítomných osob možné navýšit tak, že lze obsadit až 100 % kapacity sedících osob, pokud všechny osoby nad limit 3000 osob splňují podmínky podle bodu I/16 c) nebo d) a všechny osoby musí být usazeny
 • vzdálenost osob od místa určeného pro vystupující nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 m
 • vždy respirátor, výjimka v případě, že zkoušející a zkoušený při zkoušce udržují vzdálenost alespoň 1,5 m

Testování:

 • podmínky I/16
Není nadále samostatně upraveno, doporučujeme dodržovat pravidla pro běžnou spolkovou činnost</strong >

max. 250 osob

Podmínky:

 • max. 50 % kapacity míst k sezení,
 • usadit všechny na jejich místo ob sedadlo mimo rodinných příslušníků, neplatí jen v případě praktické zkoušky nebo výuky
 • vždy respirátor

Testování:

 • podmínky I/18

50 osob uvnitř, 100 osob venku

Podmínky:

 • max. 50 % kapacity míst k sezení,
 • usadit všechny na jejich místo ob sedadlo mimo rodinných příslušníků, neplatí jen v případě praktické zkoušky nebo výuky
 • vždy respirátor

Testování:

 • podmínky I/18

Max. 10 osob (+ max. 3 osoby veřejnost)

Podmínky:

max. do 50 % kapacity míst k sezení,

usadit všechny na jejich místo ob sedadlo mimo rodinných příslušníků, neplatí jen v případě praktické zkoušky nebo výuky

 • vždy respirátor

Testování:

 • podmínky I/18
Volby a zasedání orgánů  
 • bez omezení

Do 500 osob

 • bez omezení

Do 100 osob

 • bez omezení

20 osob celkem uvnitř i venku

 • bez omezení
 • seznam účastníků včetně kontaktu (telefon) a informaci o čase poskytované služby uložit min. 30 dní

Nad 20 do nejvýše 100 osob

Pravidla:

 • Dodržení podmínek I/15
 • nařizuje se organizátorovi nebo provozovateli akce kontrolovat splnění podmínek I/15 pomocí aplikace „č-Tečka“

Do 20 osob

 • bez omezení

Pravidla:

 • s výjimkou rod. příslušníků usadit ob sedadlo

Testování:

 • podmínky dle I/17

POZOR!

U zasedání orgánů je možné prokazovat bezinfekčnost negativním PCR testem ne starším 72 hodin.

Ochrana dýchacích cest

 • povinná ve všech vnitřních prostorech

 

 

Do 20 osob

 • bez omezení

Pravidla:

 • s výjimkou rod. příslušníků usadit ob sedadlo

Testování:

 • podmínky dle I/17

POZOR!

U zasedání orgánů je možné prokazovat bezinfekčnost negativním PCR testem ne starším 72 hodin.

Ochrana dýchacích cest

 • povinná ve všech vnitřních prostorech

Do 20 osob

 • bez omezení

Pravidla:

 • s výjimkou rod. příslušníků usadit ob sedadlo

Testování:

 • podmínky dle I/16

Ochrana dýchacích cest

 • povinná ve všech vnitřních prostorech

Do 20 osob

 • bez omezení

Pravidla:

 • s výjimkou rod. příslušníků usadit ob sedadlo

Testování:

 • podmínky I/16 viz výše

Do 20 osob

 • bez omezení

Pravidla:

 • s výjimkou rod. příslušníků usadit ob sedadlo

Testování:

 • podmínky I/16 viz výše

Do 20 osob

 • bez omezení

Pravidla:

 • s výjimkou rod. příslušníků usadit ob sedadlo

Testování:

 • podmínky I/16 viz výše

Do 10 osob

 • bez omezení

Nad 10 osob

Pravidla:

 • s výjimkou rod. příslušníků usadit ob sedadlo

Testování:

 • podmínky I/16 (nově definováno viz výše)

Do 10 osob

 • bez omezení

Nad 10 osob

Pravidla:

 • s výjimkou rod. příslušníků usadit ob sedadlo

Testování:

 • podmínky I/18

Do 10 osob

 • bez omezení

Nad 10 osob

Pravidla:

 • s výjimkou rod. příslušníků usadit ob sedadlo

Testování:

 • podmínky I/18

Do 10 osob

 • bez omezení

Nad 10 osob

Pravidla:

 • s výjimkou rod. příslušníků usadit ob sedadlo

Testování:

 • podmínky I/18
Ubytovací služby  
 • bez omezení

 

Bez omezení

 • Provozovatel je povinen zajistit při vstupu do objektu možnost dezinfekce rukou a dále zajistit pravidelnou dezinfekci dotykových ploch.

Bez omezení

 • Provozovatel je povinen zajistit při vstupu do objektu možnost dezinfekce rukou a dále zajistit pravidelnou dezinfekci dotykových ploch.

Bez omezení kapacity

Zákaz ubytování osob, které nesplňují podmínky dle I/15, nebo vykazují příznaky onemocnění covid-19.

 • Provozovatel je povinen zajistit při vstupu do objektu možnost dezinfekce rukou a dále zajistit pravidelnou dezinfekci dotykových ploch.
 • nařizuje se organizátorovi nebo provozovateli akce kontrolovat splnění podmínek I/15 pomocí aplikace „č-Tečka“

Splnění podmínek dle I/15 je nutné prokázat každých 7 dní. V případě ubytování lyžařského kurzu každých 8 dní.

Bez omezení kapacity

Zákaz ubytování osob, které nesplňují podmínky dle I/17 (viz. výše)

Splnění podmínek dle I/17 se nevyžaduje

 • jsou-li ubytovací služby poskytovány v rámci vzdělávání výhradně dětem, žákům nebo studentům jedné školy nebo je dozorujícím osobám.
 • zajistí-li provozovatel oddělení prostor tak, aby děti, žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby využívající ubytovací služby

Provozovatel je povinen zajistit při vstupu do objektu možnost dezinfekce rukou a dále zajistit pravidelnou dezinfekci dotykových ploch

 

 

Bez omezení kapacity

Zákaz ubytování osob, které nesplňují podmínky dle I/17 (viz. výše)

Splnění podmínek dle I/17 se nevyžaduje

 • jsou-li ubytovací služby poskytovány v rámci vzdělávání výhradně dětem, žákům nebo studentům jedné školy nebo je dozorujícím osobám.
 • zajistí-li provozovatel oddělení prostor tak, aby děti, žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby využívající ubytovací služby

Provozovatel je povinen zajistit při vstupu do objektu možnost dezinfekce rukou a dále zajistit pravidelnou dezinfekci dotykových ploch

Bez omezení kapacity

Zákaz ubytování osob, které nesplňují podmínky dle I/16 (viz. výše)

Splnění podmínek dle I/16 se nevyžaduje

 • jsou-li ubytovací služby poskytovány v rámci vzdělávání výhradně dětem, žákům nebo studentům jedné školy nebo je dozorujícím osobám.
 • zajistí-li provozovatel oddělení prostor tak, aby děti, žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby využívající ubytovací služby

Provozovatel je povinen zajistit při vstupu do objektu možnost dezinfekce rukou a dále zajistit pravidelnou dezinfekci dotykových ploch

Bez omezení kapacity

Zákaz ubytování osob, které nesplňují podmínky dle I/16 (viz. výše)

Splnění podmínek dle I/16 se nevyžaduje

 • jsou-li ubytovací služby poskytovány v rámci vzdělávání výhradně dětem, žákům nebo studentům jedné školy nebo je dozorujícím osobám.
 • zajistí-li provozovatel oddělení prostor tak, aby děti, žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby využívající ubytovací služby

Provozovatel je povinen zajistit při vstupu do objektu možnost dezinfekce rukou a dále zajistit pravidelnou dezinfekci dotykových ploch

Bez omezení kapacity

Při zahájení ubytování testování nad 6 let dle podmínek I/16 viz výše.
U testovaných osob po 7 dnech ubytování obnovit test nebo postoupit samotestování na místě.

Provozovatel je povinen zajistit při vstupu do objektu možnost dezinfekce rukou a dále zajistit pravidelnou dezinfekci dotykových ploch.

Bez omezení kapacity

Při zahájení ubytování testování nad 6 let dle podmínek I/16 viz výše.
U testovaných osob po 7 dnech ubytování obnovit test nebo postoupit samotestování na místě.

Provozovatel je povinen zajistit při vstupu do objektu možnost dezinfekce rukou a dále zajistit pravidelnou dezinfekci dotykových ploch.

Bez omezení kapacity

Při zahájení ubytování testování nad 6 let dle podmínek I/16 (nově definováno viz výše).

U testovaných osob po 7 dnech ubytování obnovit test nebo postoupit samotestování na místě.

Nedoporučujeme realizovat ubytování v pevných objektech mimo oficiální ubytovací zařízení.

Bez omezení kapacity

Při zahájení ubytování testování dle podmínek I/18.

 • nebo potvrzení zaměstnavatele o antigenním testu – max. 72 hodin po testování,
 • nebo čestné prohlášení osoby nebo rodičů (u dětí) o testování ve škole max. 72 hodin po testování,
 • nebo samotestování na místě schváleným testem.

U testovaných osob po 7 dnech ubytování obnovit test nebo postoupit samotestování na místě. Nedoporučujeme realizovat ubytování v pevných objektech mimo oficiální ubytovací zařízení.

Bez omezení kapacity.

Při zahájení ubytování

 • testování dle podmínek I/18;
 • nebo potvrzení zaměstnavatele o antigenním testu – max. 72 hodin po testování,*
 • nebo čestné prohlášení osoby nebo rodičů (u dětí) o testování ve škole max. 72 hodin po testování,*
 • nebo samotestování na místě schváleným testem.*

U testovaných osob po 7 dnech ubytování obnovit test nebo postoupit samotestování na místě.

* doplněno Mimořádným opatřením MZ z 25. 4. 2021 s platností od 25. 5. 2021</span ></strong >

Nedoporučujeme realizovat ubytování v pevných objektech mimo oficiální ubytovací zařízení.</strong >

Mimo pracovní cesty zakázáno

ARCHIV OTÁZEK (DO 10. KVĚTNA 2021)

Ano je možná za předpokladu:

Do 24. 5. děti do 18 let

 • uvnitř pouze v režimu 3+1, tedy tři děti a jeden vedoucí či instruktor v jedné místnosti. Všichni účastníci schůzky dokládají bezinfekčnost dle bodu 1/18 mimořádných opatření a nebo viz otázka doložení bezinfekčnosti. Všichni v rouškách. Dospělí nad 18 let od 17.5. v režimu 10 lidí v místnosti. Všichni v rouškách. Mezi sedícími je jedno volné místo, pokud se nejedná o rodinné příslušníky. Všichni účastníci schůzky dokládají bezinfekčnost dle bodu 1/18 mimořádných opatření a nebo viz otázka doložení bezinfekčnosti.

Od 24. 5. je to o kousek složitější:

 • Do maximálního počtu 10 osob v místnosti je to možné bez dokládání testů. Nicméně všichni mají roušky. Doporučuji si vést docházku pro případ epidemiologického dohledávání.
 • Nad 10 osob do maximálního počtu 50 osob v místnosti. Všichni v rouškách. Mezi sedícími je jedno volné místo, pokud se nejedná o rodinné příslušníky. Všichni účastníci schůzky dokládají bezinfekčnost dle bodu 1/18 mimořádných opatření a nebo viz otázka doložení bezinfekčnosti.
 • Venkovní prostory 100 osob. Rozestupy a mimo sport roušky. Všichni účastníci schůzky dokládají bezinfekčnost dle bodu 1/18 mimořádných opatření a nebo viz otázka doložení bezinfekčnosti.

Ano, ve stejném režimu jako u schůzek.

Od 24. 5. je možné pořádat víkendové akce. Samozřejmě platí omezení, která je potřeba dodržet.

 • Při pobytu v místnosti platí omezení na 50 osob celkem, všichni roušky, při sezení rozestup alespoň jedno volné místo k sezení.
 • Při akci ve venkovních prostorách platí omezení na 100 osob.
 • Ubytování je možné za předpokladu, že osoby nemají klinické příznaky onemocnění COVID-19 a prokáží, že
  • absolvovaly nejdéle 48 hodin přede dnem nástupu na ubytování RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem; tyto osoby lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí opětovně splnit uvedenou podmínku nebo na místě podstoupit preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
  • jim byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní
 • Od 17. 5. je lze pořádat za předpokladu, že nejsou pobytové (bez přespání), maximálně 10 lidí v místnosti, nejvýše však 50 % původní kapacity místnosti. Mezi sedícími je jedno volné místo, pokud se nejedná o rodinné příslušníky. Pravidla pro doložení bezinfekčnosti dle bodu 1/18 mimořádných opatření a nebo viz otázka doložení bezinfekčnosti.
 • Od 24. 5. je lze pořádat za předpokladu, že celkový počet osob v místnosti není vyšší než 50 % míst k sezení, nejvýše však 50 lidí ve vnitřních prostorách. U venkovních prostor je kapacita nastavena na 100 osob. Další podmínkou u vnitřní akce je, že účastníci sedí, mají mezi sebou jedno volné místo nejde-li o praktickou výuku a nebo praktický test. Všichni mají respirátory. Pravidla pro doložení bezinfekčnosti dle bodu 1/18 mimořádných opatření a nebo viz otázka doložení bezinfekčnosti.

Ne, je potřeba samostatný doklad na každou schůzku.

Ano, nicméně nemáte nárok na kompenzaci vynaložených prostředků z dotačních prostředků MŠMT. (Možné vyjednat například z obecního úřadu.) Mělo by jít spíše o výjimku. Nejlépe ať si dítě přinese zakoupený z domova.

Je potřeba okamžitě informovat rodiče onoho dítěte a po dohodě s nimi i místně příslušnou hygienickou stanici. Stejně tak bude potřeba informaci sdělit i ostatním rodičům účastníků (s nimiž se pozitivní dítě mohlo setkat).

Ne, čestné prohlášení je možné jen v jednom uvedeném případě – viz čestné prohlášení o testování ve škole.

Musí prokázat, že byli testováni – ve škole, školském zařízení, zaměstnání, případně na oficiálním odběrovém místě. Pokud ne, tak si provádí samotestování schválenou sadou.

Proplácení je možné, jen pokud je testovaný s vámi v pracovním nebo obdobném poměru. Proplácení se řídí pravidly, s nimiž je potřeba se seznámit detailně. Žádost musí jít na konkrétní pojišťovnu účastníka.

Máme za to, že to je určitě vhodné i žádoucí. Podobně jako další pravidla – časté větrání, mokrý úklid atd.

Ano, je to podmínka. Docházku musíte uchovávat po dobu 30 dnů. Jméno, příjmení, datum schůzky, forma prokázání negativního testu, telefonní číslo.

Není to nutné. Čestné prohlášení poslouží pro rozhodnutí, zda se dotyčný schůzky/akce může účastnit.

Ano jsou možné za dodržení aktuálních opatření. Možné je i ubytování.

Určitě každé dítě samo. Test někomu dalšímu může provádět jen způsobilá osoba (lékař, zdravotní sestra…).

Při vybíjené nebo dalších sportovních aktivitách bez roušky/respirátoru. Při uzlování je potřeba roušku či respirátor použít.

Podmínky plynou z obecných pravidel… – například při společném cestě v obci, kdy nebude možné dodržet rozestupy určitě ano. Kde lze dodržet rozestup a činnost to vyžaduje (sport) rouška či respirátor nejsou nutné.

Záleží na celkovém charakteru akce – připravujete-li akci formou „pohádkového lesa“, kdy se účastníci mezi sebou nepotkávají a jako pořadatelé dodržíte platná opatření, tak asi ano. Ovšem pokud plánujete nějakou hromadnou akci třeba pro větší počet lidí na jednom místě, tak to zatím možné není. Podmínky se ovšem v čase mění… Lze doporučit spojit se s místně příslušnou hygienickou stanici a domluvit se na podmínkách přímo s nimi. (Nakonec budou to oni, kdo vás bude případně kontrolovat.)

Ano, uvnitř vždy, venku – dle charakteru činnosti a dodržení prostoru, v principu také ano. Děti do 15 let mohou používat roušky, jinak respirátor.

Každý účastník je povinen doložit bezinfekčnost dle těchto pravidel:

 1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 3. osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
 4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

Poslední možností je absolvování Covid testu před aktivitou. Tady upozorňujeme, že se musí jednat o test povolený Ministerstvem zdravotnictví. Proplacení testů není možné. Zároveň není možný hromadný test (všechny „vzorky“ do jedné zkumavky – tento test je povolený pouze pro akreditované laboratoře).

V tabulce níže jsou rozepsány nadcházející celorepublikové akce, jednání Pionýra a jejich aktuální stav.

UDÁLOST STAV
RF Pionýrského Sedmikvítku – Tance Virtuální finále proběhne na YouTube v sobotu 19. 12. ve 13.00.
RF Pionýrského Sedmikvítku – Literární část Výsledky jsou vyhlášeny na webu.
RF Pionýrského Sedmikvítku – Divadlo Finále v zasilatelské formě, výsledky budou vyhlášeny na webu.
RF Pionýrského Sedmikvítku – Dětská Porta Záznam z virtuálního finále je k dispozici na YouTube.
Oblastní kolo Pionýrského Sedmikvítku – Dětská Porta a Melodie – Všetulské dostavník Proběhlo on-line na YouTube.
Ledová Praha Nebude v roce 2021 organizována.
Koncert Děti dětem Nebude v roce 2021 organizován.

ARCHIV OTÁZEK (DO ŘÍJNA 2020)

Kontaktujte vedení školy a domluvte se na podmínkách pro konání schůzek ve školní budově. Stejně tak postupujte i v případě, že navštěvujete školní tělocvičnu.

V případě, že “sdílíte” klubovnu s dalšími spolky, domluvte si společně vzájemný režim (úklid, větrání, dezinfekce prostor apod.).

Pokud do sdíleného prostoru už nemůžete, pokuste se prověřit, zda máte v okolí na dobu dočasnou nějaký jiný vhodný prostor, kde by byla možná dohoda. Takový prostor vám může doporučit třeba i škola.

Pro otevřené akce platí stejná pravidla jako pro jakoukoli činnost, tedy např. omezení počtu účastníků (10 uvnitř, 20 venku). Pokud se vaše akce do těchto limitů vejde, může proběhnout.

Vícedenní pobytové akce je lepší aktuálně nepořádat. Chystáte-li se na jednodenní pěší výlet do okolí, je nutné dodržet omezení počtu účastníků (20 pro venkovní aktivity), případně se rozdělit na samostatné skupinky. Pokud budete cestovat hromadnou dopravou, nezapomeňte na povinnost nosit roušku nebo mít jinak zakrytá ústa a nos. Zajistěte podmínky pro dodržování hygienických pravidel (zejména mytí a dezinfekce rukou).

Pokud v průběhu akce zpozorujete na některém z účastníků příznaky infekčního onemocnění, co nejrychleji ho izolujte od ostatních, poskytněte jemu i všem ostatním roušku a požádejte rodiče, aby si dítě neprodleně vyzvedli. Pokud se jedná o vedoucího, je nutné, aby sám sobě zařídil dopravu domů a zástup, který se postará o děti. V každém případě je třeba informovat praktického lékaře.

Dejte vědět rodičům, zrušte dopravu (např. vraťte jízdenky) a další objednané služby, vraťte účastnické poplatky a co nejrychleji jednejte s ubytovatelem.

Aktuální opatření to nařizují ve všech vnitřních prostorech, je tedy třeba s tím počítat a informovat rodiče, aby své děti rouškami vybavili. Pokud se v průběhu schůzky budete pohybovat venku, je vhodné, aby rodiče vybavili děti také mikrotenovým sáčkem, do kterého roušku umístí na dobu strávenou venku.

Vždy platí omezení maximálně 10 osob v uzavřeném prostoru. Pokud to není nutné, je lepší se přítomnosti rodičů a dalších osob v klubovně vyhnout. Pokud je nezbytná, musí tyto osoby samozřejmě dodržovat všechna pravidla – nošení roušek, dezinfekce rukou, bezpečný odstup od ostatních (alespoň 1,5 m, raději 2 m).

Ve zkratce: neplatí. V případě ŠVP se jedná o kolektiv dětí, které se vídají každý den ve škole, narozdíl od naší činnosti, kterou většinou navštěvují děti z různých skupin, tříd a škol.

V tuto chvíli zdravotní filtr závazně předepsaný není. Pokud má dítě jakékoliv příznaky virového/infekčního onemocnění, doporučujeme ho nepouštět na schůzku mezi ostatní děti. V takovém případě neprodleně kontaktujte jeho rodiče a domluvte se s nimi na postupu. Je vhodné na toto rodiče upozornit předem, aby dítě s příznaky na schůzku vůbec neposílali.

Bezinfekčnost není třeba, to nám nikdo nenařizuje.

Záleží na typu hry. Vedoucí musí k sestavení programu přistupovat s rozmyslem. Těsný kontakt je lepší nepřehánět, pohybové aktivity v uzavřeném prostoru nejsou vhodné, totéž platí pro aktivity, při kterých děti křičí. Zakázány jsou aktivity spojené se zpěvem.

Z hlediska snížení rizik nejsou doporučené aktivity, které vyžadují kontakt s lidmi mimo oddíl – např. návštěvy vnitřních veřejných bazénů, kin či sportovišť.

Spíše než prostor je omezujícím faktorem počet osob při aktivitě ve vnitřním prostoru, který je stanoven na max. 10. Pokud je oddíl početnější, měl by být dělen na družiny, které se scházejí buď v odlišném čase, nebo využívají oddělené prostory (a nikoli průchozí), pokud to vaše klubovna umožňuje.

Jde o rozhodnutí dítěte a/nebo jeho rodičů, které je nutné respektovat. Neexistuje důvod komukoli bránit v nošení roušky. V žádném případě nošení roušek nezesměšňujte a netolerujte to ani u dětí. Naopak, pokud víte, že se budete pohybovat třeba i ve venkovním prostoru, kde je problematické dodržení rozestupů (např. autobusové nádraží), veďte děti k tomu, aby roušky používaly, i když to venku není povinné.

Pro případy, kdy dítě roušku zapomene, doporučujeme zajistit na schůzky záložní roušky a dítěti ji předat již před vstupem do klubovny. Pokud ji ale nosit odmítá, nemůže se činnosti účastnit (podobně jako u nemocného dítěte jej držte stranou od ostatních, kontaktujte rodiče a domluvte s nimi další postup).

Dezinfikování klubovny je velmi důležité, stejně jako pravidelné větrání. Vhodná je dezinfekce všech povrchů. Pokud na sebe schůzky hned navazují, je třeba s tím počítat a s dezinfekcí začít včas (dezinfekci vybírejte tak, aby bylo možné bezprostředně navazující užívání prostor). V případě, že “sdílíte” klubovnu s dalšími spolky, domluvte si společně vzájemný režim.

Tato omezení se vztahují na akvitity ve školách či DDM, tedy institucí zřizovaných dle školského zákona. Oddílové činnosti se tato opatření netýkají.

Omezení počtu se týká všech přítomných osob na akci, třeba v místnosti tedy může být např. 8 dětí a 2 vedoucí.

ARCHIV OTÁZEK (DO ČERVNA 2020)

Od 24. 4. již zákaz volného pohybu osob neplatí a je povoleno setkávat se ve skupinkách po maximálně 10 lidech, přičemž rozhodně platí tři výslovně uváděné podmínky:

 • události se účastní ve stejný čas nejvýše 10 osob;
 • mezi účastníky se dodržují odstupy nejméně 2 metry;
 • je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.

Činnost Pionýra je nicméně prozatím stále pozastavena. O aktuálním vývoji vás zde budeme informovat.

Rozklikněte si dokument s pohledem právníka. Nabízí několik praktických hledisek, které je dobré vzít v úvahu.

Text není vyčerpávající – ani být nemůže. Máš-li nějaký dotaz k obecnější tématice (nikoli vlastní právní problém), zkus ho zformulovat a napsat na pionyr@pionyr.cz.

Některé dotazy jsou již zodpovězeny v dokumentu Otázky k právním dopadům současné situace.

V tuto chvíli chybí pokyny ze strany MŠMT, dobrá zpráva ale je, že si představitelé státu tuto situaci uvědomují a projevili vůli ji řešit vstřícně, aby nedopadla negativně na naši další činnost. Jakmile budou k dispozici konkrétnější informace, předáme je i vám.

I proto, aby bylo co nejméně problémů se stornopoplatky a rušením akcí na poslední chvíli, doporučujeme u všech akcí, jež máte naplánovány minimálně na tři měsíce dopředu, stanovit termín, dokdy je nutné rozhodnout o jejich konání či nekonání – a návazné informování přihlášených účastníků.

Rušení plánovaných akcí se provozu základen jistě dotklo. Nicméně vzhledem k tomu, že poskytování ubytovacích služeb je stále zakázáno, omezení se nadále dotýká základen a všech ostatních nemovitostí, ve kterých se přespává.

Doporučení je prosté – informovat co nejdříve, nejúplněji a nejsrozumitelněji – s využitím prostředků, na které jsou „vaši“ rodiče zvyklí.

Minimálně po dobu platnosti omezení volného pohybu osob na území ČR není oddílová a klubová činnost možná.

Po dohodě se svými instruktory a vedoucími, z nichž někteří mají v této situaci více volného času, je určitě dobrá myšlenka nabídnout pomoc místnímu úřadu či zastupitelstvu. Může jít například o roznášení jídla seniorům a další podobné „drobnosti“. Pomoci můžete i šitím roušek.
Je možné, že vaše nabídka nebude využita (protože situace je obec od obce odlišná), ale určitě nebude zapomenuta.

Jsou dva pohledy na věc. Jeden říká, že normální je pomáhat a nechlubit se tím. Exhibicionismus přece není pionýrům vlastní, což jsme prokázali v minulosti například při povodních. Takže jestli nemáte potřebu své současné aktivity prezentovat, je to úplně v pořádku.

Na druhou stranu už byla mnohokrát opakována myšlenka, že naší nejlepší propagací je činnost – a pomáhání k ní patří. Pokud souhlasíte, pište o tom, co děláte, do médií a přidejte i pár fotek. V kopii zprávu pošlete i na pionyr@pionyr.cz, abychom mohli vydávat ucelenější zprávy. Dáte-li vědět, zpráva nezapadne.

Nabízíme k využití přehled kontaktů na některá média (mj. ta, se kterými jsme v posledních letech spolupracovali). Samozřejmě neobsahuje všechny tituly na českém mediálním trhu, ale může být dle vašich námětů doplňován a aktualizován.

Zatím k nám takové nedorazily, ale máme jeden námět, který se týká mnoha pionýrských skupin: Nezapomínejte na naše/vaše „pionýrské staroušky“ (na dlouholeté členy PS, dnes často v rizikové věková kategorie):

Nápady:

 • Volejte jim, zda něco nepotřebují – např. nakoupit, vyvenčit pejska? Pro jejich rozptýlení pomůže i pouhý telefonický hovor a zájem o to, jak se mají.
 • Zapojte je, asi už ne do akce Buď ideální :), ale požádejte je, aby se s vámi podělili o vzpomínky na letní tábor nebo na čas strávený v Pionýru: písemně, klidně i psané rukou.
 • Prosím, pouvažujte, s čím by vám mohli pomoci – něco předpřipravit na vaší činnost až se zase rozběhne – vystřihování, stříhání, obkreslování, barvení. Vlastně cokoli, co by je zaměstnalo a zkrátilo jim čas, často vyplněný jen krizovými zprávami.

A pokud máte ze své strany potřebu požádat ostatní pionýry o pomoc, pište nám na pionyr@pionyr.cz a my váš požadavek předáme dál nebo se pokusíme zprostředkovat jeho řešení.

Výhled letní činnosti – organizování táborů stále není vyjasněn. Dle sdělení epidemiologa doc. MUDr. R. Maďara bude jasněji asi v polovině května. Obecně se s tábory počítá.

Pionýrský termín odevzdávání schvalovacích listů, 31. květen, je pochopitelně „na vodě“, formálně – kvůli povinnosti do 1. 6. mít tábory (1. turnus) nahlášené na HS je sice aktuální, ale podmíněný celkovým postupem. Zde budeme muset být připraveni na operativní jednání – dle konkrétního vývoje.

Podněty k zamyšlení a řešení k přípravě tábora jsou zde:

Akce plánované na březen budou odloženy, u dubnových termínů to zatím není jednoznačně rozhodnuto – konkrétní změny jsou vypsány v tabulce níže.

V době dosud platného omezení volného pohybu osob na území ČR se vzdělávací akce nekonaly. Opatření se sice postupně uvolňují, ale je otázkou, zda se pionýrská vzdělávací centra KOP budou – vzhledem k nejistotě a případným hrozícím ztrátám – pokoušet náhradní termíny zajišťovat za každou cenu. (Je to trochu hazardní.) Konkrétní informace však mohou poskytnout pouze garanti PVC KOP. Kontakty na ně PVC KOP naleznete zde.

Množství informací o šíření nákazy může u dětí vyvolat různé reakce, často i dost nepřiměřené. Od paniky (protože negativní informace máme sklon zveličovat) až k nemístnému zlehčování a vtipkování. Pokud chceme dětem aktuální dění vysvětlit, hlavní předpoklad je, že sami musíme být v klidu, mluvit jasně a jednoduše. Musíme také zohlednit, s jak starými dětmi mluvíme.

Předškoláci: Potřebují bezpečí, nemá smysl jim složitě vysvětlovat všechny souvislosti, hlavní je, aby získali pocit, že jsou v bezpečí a nic jim bezprostředně nehrozí.

Školní děti: Samozřejmě je rozdíl mezi prvňáčky a otrlými puberťáky, obecně ale školní děti už dokáží zpracovat a třídit mnohem více informací, mohou v nich ale mít pořádný zmatek. Hodně jim pomůžeme, když jim vysvětíme, jak a proč se šíří poplašné zprávy, zkusíme je uvést na pravou míru, poradíme, kde najít zprávy, kterým lze věřit. Připomínejme jim, že lepší než podléhat katastrofickým scénářům je dbát na základy hygieny apod.

Dospívající: Už jsou schopni kritického myšlení, ale ne vždy ho uplatňují. Připomeňme jim, že nejsou bezprostředně ohroženi. Mluvme s nimi o tom, jak rozpoznat nepravdivé poplašné zprávy, jak srovnávat informace z více zdrojů a hledat ty důvěryhodné.

Další informace budeme rozesílat průběžně, jak je budeme získávat. Využijeme k tomu všech běžně dostupných kanálů.