Aktuálně k epidemii koronaviru

AKTUÁLNĚ K OBNOVĚ ČINNOSTI

Poslední aktualizace: 26. 6. v 10.00

Jsme tu pro vás!

Provoz Ústředí Pionýra byl zcela obnoven.

Kontakt: 777 248 720, pionyr@pionyr.cz

Aktuálně

 • 25. května došlo k poslední plánované vlně rozvolňování opatření. (25. 5.)
  • Při dodržení pravidel jsou dovoleny akce až pro 300 osob.
  • Jsou uvolněna např. pravidla pro nošení roušek.
  • Významně byla rozšířena možnost docházky do škol.
 • Dodržujte odstup 2 metry od ostatních, např. v zaměstnání, v obchodě či v dopravních prostředcích (např. autobus). (19. 3.)
 • Současný stav republikových akcí a jednání Pionýra je v tabulce níže.

Kdo se těší víc?

Děti? Vedoucí? Rodiče? Asi každá z uvedených skupin má svoji míru těšení se na obnovení činnosti, pozvání na tábor či přípravu na výpravu trochu odlišnou. Ale po měsících vynucené přestávky asi všichni jmenovaní vyhlížejí jakoukoli „novou“ aktivitu dost nedočkavě.

V sobotu 23. 5. jsme měli setkání s předsedy KOP. Mezi hlavními tématy bylo navracení pionýrských oddílů a klubů k běžnému životu, příprava aktivit na červen a samozřejmě také letní činnosti (nejde jen o tábory, ale také třeba o program KoPr). Z jednání jsem si odnesl pocit optimismu a odhodlání. Shodli jsme se, že stále platí omezující pravidla, která musíme dodržovat, ale jsou čím dál volnější a převládl názor, že si s nimi – s potřebnou mírou odpovědnosti – už dokážeme poradit.

Ostatně, zbývá něco jiného? Na podzim, ke kterému někteří upínají velké naděje, rizik o mnoho méně nebude. Čekat, že „bude lépe“, je nejspíš čekání na Godota. Soudím, že s koronáčem se budeme muset naučit žít a pracovat.

Momentálně jsou kroky k „normálu“ někde delší a ráznější, jinde zatím ještě opatrné. Podstatné ale je, že shodně míří k úplné obnově naší činnosti tak, jak běžela před pandemií.

Za to chci všem, kdo jakkoli přikládají ruku k dílu a hledí do budoucna, upřímně poděkovat.

Martin Bělohlávek
Předseda Pionýra

Co jsme vám psali – přehled korespondence

V tabulce níže jsou rozepsány nadcházející celorepublikové akce, jednání Pionýra a jejich aktuální stav.

UDÁLOST STAV
Kamínka 2020 Akce je zrušena. (Zaplacené účastnické poplatky budou vraceny postupně.)
RESET 2020 Akce je zrušena. (Zaplacené účastnické poplatky budou vráceny postupně.)
Český pohár v ringu Pozor změna! Z termínu 25. 4. je akce přesunuta na 10. října 2020. 
Slavnostní vyhlášení výsledků RF Pionýrského Sedmikvítku – Výtvarná činnost Výsledky jsou vyhlášeny na webu a najdete je i v Mozaice Pionýra (květnové vydání). Vítězové budou pozváni na kreativní dílny, až to situace umožní.
Slavnostní vyhlášení výsledků RF Soutěže technických dovedností Výsledky jsou vyhlášeny na webu.
RF Pionýrského Sedmikvítku – Literární část Termín pro zaslání soutěžních prací do Republikového finále Pionýrského Sedmikvítku je posunut na 23. května 2020. Výsledky budou zveřejněny do 10. června 2020 na webu.
O putovní pohár Zlaté růže  Soutěž je v roce 2020 zrušena.
Operace Domino – setkání airsoftových oddílů
Z termínu 22. – 24. května 2020 je akce předběžně přesunuta na 18. – 20. září 2020. Rozhodnutí o jejím konání bude oznámeno do 16. června 2020.
RF Pionýrského Sedmikvítku – Divadlo Náhradní podzimní termín je 10. října 2020.
RF Pionýrského Sedmikvítku – Dětská Porta Z termínu 22. – 24. května je finále Dětské Porty přesunuto na 26. – 28. září 2020. Soutěžní dny budou sobota a neděle.
Krajská setkání k přípravě MOK, oblastní porady Akce jsou zrušeny. O přípravě Malé obsahové konference (4. – 6. 9.) budete dále informováni.
Český den proti rakovině Stanoven nový (podzimní) termín 30. září 2020

ARCHIV OTÁZEK

Od 24. 4. již zákaz volného pohybu osob neplatí a je povoleno setkávat se ve skupinkách po maximálně 10 lidech, přičemž rozhodně platí tři výslovně uváděné podmínky:

 • události se účastní ve stejný čas nejvýše 10 osob;
 • mezi účastníky se dodržují odstupy nejméně 2 metry;
 • je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.

Činnost Pionýra je nicméně prozatím stále pozastavena. O aktuálním vývoji vás zde budeme informovat.

Rozklikněte si dokument s pohledem právníka. Nabízí několik praktických hledisek, které je dobré vzít v úvahu.

Text není vyčerpávající – ani být nemůže. Máš-li nějaký dotaz k obecnější tématice (nikoli vlastní právní problém), zkus ho zformulovat a napsat na pionyr@pionyr.cz.

Některé dotazy jsou již zodpovězeny v dokumentu Otázky k právním dopadům současné situace.

V tuto chvíli chybí pokyny ze strany MŠMT, dobrá zpráva ale je, že si představitelé státu tuto situaci uvědomují a projevili vůli ji řešit vstřícně, aby nedopadla negativně na naši další činnost. Jakmile budou k dispozici konkrétnější informace, předáme je i vám.

I proto, aby bylo co nejméně problémů se stornopoplatky a rušením akcí na poslední chvíli, doporučujeme u všech akcí, jež máte naplánovány minimálně na tři měsíce dopředu, stanovit termín, dokdy je nutné rozhodnout o jejich konání či nekonání – a návazné informování přihlášených účastníků.

Rušení plánovaných akcí se provozu základen jistě dotklo. Nicméně vzhledem k tomu, že poskytování ubytovacích služeb je stále zakázáno, omezení se nadále dotýká základen a všech ostatních nemovitostí, ve kterých se přespává.

Doporučení je prosté – informovat co nejdříve, nejúplněji a nejsrozumitelněji – s využitím prostředků, na které jsou „vaši“ rodiče zvyklí.

Minimálně po dobu platnosti omezení volného pohybu osob na území ČR není oddílová a klubová činnost možná.

Po dohodě se svými instruktory a vedoucími, z nichž někteří mají v této situaci více volného času, je určitě dobrá myšlenka nabídnout pomoc místnímu úřadu či zastupitelstvu. Může jít například o roznášení jídla seniorům a další podobné „drobnosti“. Pomoci můžete i šitím roušek.
Je možné, že vaše nabídka nebude využita (protože situace je obec od obce odlišná), ale určitě nebude zapomenuta.

Jsou dva pohledy na věc. Jeden říká, že normální je pomáhat a nechlubit se tím. Exhibicionismus přece není pionýrům vlastní, což jsme prokázali v minulosti například při povodních. Takže jestli nemáte potřebu své současné aktivity prezentovat, je to úplně v pořádku.

Na druhou stranu už byla mnohokrát opakována myšlenka, že naší nejlepší propagací je činnost – a pomáhání k ní patří. Pokud souhlasíte, pište o tom, co děláte, do médií a přidejte i pár fotek. V kopii zprávu pošlete i na pionyr@pionyr.cz, abychom mohli vydávat ucelenější zprávy. Dáte-li vědět, zpráva nezapadne.

Nabízíme k využití přehled kontaktů na některá média (mj. ta, se kterými jsme v posledních letech spolupracovali). Samozřejmě neobsahuje všechny tituly na českém mediálním trhu, ale může být dle vašich námětů doplňován a aktualizován.

Zatím k nám takové nedorazily, ale máme jeden námět, který se týká mnoha pionýrských skupin: Nezapomínejte na naše/vaše „pionýrské staroušky“ (na dlouholeté členy PS, dnes často v rizikové věková kategorie):

Nápady:

 • Volejte jim, zda něco nepotřebují – např. nakoupit, vyvenčit pejska? Pro jejich rozptýlení pomůže i pouhý telefonický hovor a zájem o to, jak se mají.
 • Zapojte je, asi už ne do akce Buď ideální :), ale požádejte je, aby se s vámi podělili o vzpomínky na letní tábor nebo na čas strávený v Pionýru: písemně, klidně i psané rukou.
 • Prosím, pouvažujte, s čím by vám mohli pomoci – něco předpřipravit na vaší činnost až se zase rozběhne – vystřihování, stříhání, obkreslování, barvení. Vlastně cokoli, co by je zaměstnalo a zkrátilo jim čas, často vyplněný jen krizovými zprávami.

A pokud máte ze své strany potřebu požádat ostatní pionýry o pomoc, pište nám na pionyr@pionyr.cz a my váš požadavek předáme dál nebo se pokusíme zprostředkovat jeho řešení.

Výhled letní činnosti – organizování táborů stále není vyjasněn. Dle sdělení epidemiologa doc. MUDr. R. Maďara bude jasněji asi v polovině května. Obecně se s tábory počítá.

Pionýrský termín odevzdávání schvalovacích listů, 31. květen, je pochopitelně „na vodě“, formálně – kvůli povinnosti do 1. 6. mít tábory (1. turnus) nahlášené na HS je sice aktuální, ale podmíněný celkovým postupem. Zde budeme muset být připraveni na operativní jednání – dle konkrétního vývoje.

Podněty k zamyšlení a řešení k přípravě tábora jsou zde:

Akce plánované na březen budou odloženy, u dubnových termínů to zatím není jednoznačně rozhodnuto – konkrétní změny jsou vypsány v tabulce níže.

V době dosud platného omezení volného pohybu osob na území ČR se vzdělávací akce nekonaly. Opatření se sice postupně uvolňují, ale je otázkou, zda se pionýrská vzdělávací centra KOP budou – vzhledem k nejistotě a případným hrozícím ztrátám – pokoušet náhradní termíny zajišťovat za každou cenu. (Je to trochu hazardní.) Konkrétní informace však mohou poskytnout pouze garanti PVC KOP. Kontakty na ně PVC KOP naleznete zde.

Množství informací o šíření nákazy může u dětí vyvolat různé reakce, často i dost nepřiměřené. Od paniky (protože negativní informace máme sklon zveličovat) až k nemístnému zlehčování a vtipkování. Pokud chceme dětem aktuální dění vysvětlit, hlavní předpoklad je, že sami musíme být v klidu, mluvit jasně a jednoduše. Musíme také zohlednit, s jak starými dětmi mluvíme.

Předškoláci: Potřebují bezpečí, nemá smysl jim složitě vysvětlovat všechny souvislosti, hlavní je, aby získali pocit, že jsou v bezpečí a nic jim bezprostředně nehrozí.

Školní děti: Samozřejmě je rozdíl mezi prvňáčky a otrlými puberťáky, obecně ale školní děti už dokáží zpracovat a třídit mnohem více informací, mohou v nich ale mít pořádný zmatek. Hodně jim pomůžeme, když jim vysvětíme, jak a proč se šíří poplašné zprávy, zkusíme je uvést na pravou míru, poradíme, kde najít zprávy, kterým lze věřit. Připomínejme jim, že lepší než podléhat katastrofickým scénářům je dbát na základy hygieny apod.

Dospívající: Už jsou schopni kritického myšlení, ale ne vždy ho uplatňují. Připomeňme jim, že nejsou bezprostředně ohroženi. Mluvme s nimi o tom, jak rozpoznat nepravdivé poplašné zprávy, jak srovnávat informace z více zdrojů a hledat ty důvěryhodné.

Další informace budeme rozesílat průběžně, jak je budeme získávat. Využijeme k tomu všech běžně dostupných kanálů.