Víte, že?

V roce 1990 byla obnovena činnost Pionýra jako samostatného sdružení bez vazeb na politické či náboženské ideologie.

Soutěž etapových her

Od roku 2003 vyhlašuje Pionýr soutěž etapových her. Cílem je zajistit dokumentaci táborových a celoročních her realizovaných v rámci Pionýra a vytvořit databázi, která by byla přístupná oddílovým vedoucím a instruktorům jako zdroj inspirace. Pro vítěze každého ročníku určuje statut soutěže příspěvek až 10 000 Kč na nákup a údržbu materiálu.

Podmínky účasti v soutěži

  • Příspěvky do soutěže mohou zasílat organizační složky Pionýra (např. pionýrská skupina, pionýrské centrum, krajská organizace Pionýra atd.), které tuto hru v rámci své činnosti realizovaly.
  • Pokud má hra jednoho autora (a tedy se nejedná o kolektivní zpracování) nebo pokud existuje zodpovědný vedoucí autorského kolektivu, je třeba přiložit jeho souhlas s přihlášením hry do soutěže. Pokud autor není plnoletý, je třeba přiložit souhlas i jeho zákonného zástupce.
  • Příspěvky je třeba zasílat poštou nebo elektronicky do 31. prosince daného roku a to v této podobě: popis hry v obecně srozumitelné podobě dle osnovy, foto- či videodokumentaci, pokud je k dispozici, další materiály jako bodovací systém, diplomy a podobně.
  • Zaslané příspěvky se po vyhodnocení soutěže nevrací, ale stávají se součástí dokumentačního materiálu Pionýra.
  • Každý příspěvek může být do soutěže zaslán pouze jedenkrát.

Statut soutěže včetně osnovy pro tvorbu CETEH