Víte, že?

Výstupy projektu Klíčení jsou volně k využití nejen pro další sdružení dětí a mládeže, ale například i pro školská zařízení.

Clona – Propozice republikového finále

2017/2018

 • Pořadatelem a organizátorem RF soutěže je Pionýr, z. s. – Plzeňská krajská organizace Pionýra.
 • Soutěžní snímky (fota i filmy) zasílejte spolu s přihláškami do 28. února 2018 na adresu Plzeňská krajská organizace Pionýra, Dítětova 192/9, 312 00 Plzeň nebo na e-mail clona@plzenskypionyr.cz (pouze foto). Obálku označte anebo do předmětu e-mailu uveďte heslo „Clona“.
 • Kontaktní telefon pro technické věci: 608 175 950 (Mgr. Miroslava Tolarová).
 • Pokud o to soutěžící nepožádá, práce se nevrací (týká se fotografií zaslaných poštou).
 • Vybrané soutěžní práce budou veřejně prezentovány při koncertu Děti dětem 2019 a na dalších místech v průběhu roku. Úspěšní autoři budou informováni, na základě zveřejněné výsledkové listiny, písemně nebo e-mailem. Konečné výsledky budou vyvěšeny na webových stránkách organizátorů nejpozději do tří dnů po vyhodnocení soutěže.

Fotosoutěž

 • Fotografie je možné pořizovat klasickou i digitální formou (nesmí být nijak upravovány), mohou být barevné i černobílé. Jejich doporučená „papírová“ velikost je 18×24 cm až 24×30 cm.
 • Práce je třeba označit a doručit zároveň s vyplněnou přihláškou ve stanoveném termínu. Fotografie, které budou doručeny později, nemusí být do soutěže zařazeny.
 • Snímky je možné zasílat i elektronickou cestou zároveň s vyplněnou a naskenovanou přihláškou. E-mailová adresa: clona@plzenskypionyr.cz.
 • Pokud soutěžící zvolí formu „série fotek“ (jednotný žánr, případně příběh s posloupností), je tato omezena počtem snímků 6 a je nutné jednotlivá fota označit pořadovým číslem.
 • Kategorie I – Internetová Cena veřejnosti
  Všechny došlé snímky budou průběžně vyvěšovány na facebookových stránkách Pionýra www.facebook.com/pionyr.cz v pořadí tak, jak budou docházet, a fanoušci na FB pro ně budou moci hlasovat pomocí tlačítka „To se mi líbí“. 
  Pro tuto část soutěže není možné zajistit objektivní hodnocení a její forma je spíše zábavná. Na uvedených stránkách je možno hlasovat pro vybrané snímky až do vyhlášení výsledků. Poté bude Cena veřejnosti vyhlášena.

Videosoutěž

 • Do soutěže mohou být zaslány práce i bez časového omezení vzniku ve videoformátech DVD či PC formáty (+kodek). Formát snímku je vhodné před odesláním konzultovat s organizátory.
 • Práce je třeba označit a zaslat zároveň s vyplněnou přihláškou ve stanoveném termínu. Na obalu i na nosiči musí být uveden název snímku, jméno přihlašovatele, rok vzniku a soutěžní kategorie. Snímky, které budou doručeny po termínu, nemusí být do soutěže zařazeny. Obálku je nutné označit heslem „CLONA“.
 • Film musí být nahraný na samostatném nosiči.
 • Do soutěže může být přihlášeno také video nahrané na serveru youtube.com (do přihlášky stačí uvést odkaz na video), případně přihlášené video poslat přes Úschovnu, Leteckou poštu aj. Videa zveřejněná pouze na sociální síti Facebook nelze přihlásit!
 • Maximální počet příspěvků jednoho autora je tři.

Přihláška ke stažení. 
Soutěžní řád a propozice ke stažení.