Víte, že?

Činnost pionýrských oddílů a klubů je rozmanitá také díky tomu, že se na její tvorbě podílejí i děti.

Clona – Propozice republikového finále

2018/2019

 1. Vyhlašovatelem soutěže je Pionýr, z. s.
 2. Pořadatelem a organizátorem RF soutěže je Pionýr, z. s. – Plzeňská krajská organizace Pionýra.
 3. Označené soutěžní snímky (fota i filmy) musí být zaslány spolu s přihláškami do února 2019 na poštovní adresu Plzeňská krajská organizace Pionýra, Dítětova 192/9, 312 00 Plzeň (obálku označte heslem „Clona“), nebo fotografie mohou být zaslány na e-mail clona@plzenskypionyr.cz (do předmětu e-mailu uveďte heslo „Clona“). Budou-li snímky zaslány elektronickou cestou, je nutné je zaslat zároveň s vyplněnou a naskenovanou přihláškou. Soutěžní práce, které budou doručeny později, nemusí být do soutěže zařazeny.
 4. Kontaktní telefon pro technické věci: 608 175 950 (Mgr. Miroslava Tolarová)
 5. Vybrané soutěžní práce budou veřejně prezentovány při koncertu Děti dětem 2020 a na dalších místech v průběhu roku. Úspěšní autoři budou informováni, na základě zveřejněné výsledkové listiny, písemně nebo e-mailem. Konečné výsledky budou vyvěšeny na webových stránkách organizátorů nejpozději do sedmi dnů po vyhodnocení soutěže.
 6. Věkové kategorie:
  Fotosoutěž
  Věkové
  A ročník 2006 a mladší
  B ročník 2000 až 2005
  C ročník 1992 až 1999
  D ročník 1991 a mladší

  Videosoutěž

  Věkové
  A ročník 2003 a mladší
  B ročník 1992 až 2002
  C ročník 1991 a starší
 7. Pro kategorii X je pro tento ročník stanoveno jednotné téma Místo, které mám rád.