Víte, že?

Podle respondentů v projektu Umačkáni dětmi musí být dobrovolník pracující s dětmi především hodný, trpělivý a přátelský.

Sami o sobě

Soutěž byla ukončena

je soutěž, kterou každoročně vyhlašuje Česká rada Pionýra. Její hlavní myšlenkou je především seznámit veřejnost nejen s existencí, ale hlavně s činností organizace Pionýr, zbavit se určitého „pocitu viny za minulost“, který někde stále přetrvává, a ukázat, že naše aktivity stojí za to, aby se o nich hovořilo. Cílem této soutěže ale je také inspirovat ostatní skupiny a oddíly, jak se lze na veřejnosti prezentovat.

V čem soutěž spočívá?

Cílem je posílat redakcím novin, časopisů, ale i do studií rozhlasu či televize (regionálních i centrálních) zprávy ze života Pionýra. Mohou to být informace o pořádaných akcích, táborech, výletech či netradičních schůzkách. Pionýrské kolektivy se mohou do soutěže zapojit i jinak, např. prezentací na webových stránkách. Novou součástí soutěže je navíc propagace kampaně Opravdu dobrý tábor.

Účastnit se může každý

oddíl, klub, skupina, ale možné je i zapojení pionýrských center či celých Krajských organizací Pionýra. Přihlášené příspěvky musí pocházet z předchozího pionýrského roku, tedy od 1. 9. předchozího roku do 31. 8. stávajícího roku. Všechny příspěvky se zasílají na Ústředí Pionýra, kde jsou následně vyhodnoceny. Výchozí podmínkou pro účast je, že ze zprávy nebo fotografie musí být zřejmé, že jde o pionýrskou činnost či akci. Proto připomínáme užívání nových jednotících prvků, zejména znaku, maskota (psa) či vhodného oblečení (jednotné nebo táborové, oddílové apod.).

Kategorie soutěže

  1. Zprávy uveřejněné v médiích
  2. Výroční zpráva
  3. Internetová prezentace skupiny či oddílu
  4. Příspěvky do pionýrských médií – Mozaika Pionýra, internetové stránky
  5. Propagační předměty pionýrské skupiny

Další možné příspěvky do soutěže

  1. Dopisy z redakcí, které odmítly vaše příspěvky
  2. Zprávy, reportáže či fotografie, které o vaší činnosti byly pořízeny
  3. Prezentace o vašem dobrém táboře či povedené akci

Odměnou pro nejúspěšnější

kolektivy v jednotlivých kategoriích a pro celkového vítěze je možnost nákupu (případně výroby) turistického materiálu či propagačních předmětů dle vlastního výběru. Přesnou podobu a výši odměn určuje VV ČRP dle vyhodnocení soutěže.