Víte, že?

Nové výchovné programy Mláďátka a Zvířátka, Putování se psem, Tajemství staré truhly a Osmá planeta jsou určeny i pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

Velká ledová soutěž – pravidla

1. POŘADATEL:

Pionýr, z. s., IČO 00499161, zapsaný ve Spolkovém rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu L, vložka 826.

2. DOBA TRVÁNÍ:

Soutěž probíhá v době od  1. 2. 2019  do 16. 2. 2019.

3. PODMÍNKY ÚČASTI:

Účastníkem soutěže může být každý, kdo v době trvání soutěže vyplní na webových stránkách www.pionyr.cz/cinnost/republikoveakce/ledovapraha/soutez formulář, kde je uvedených 10 jednoduchých soutěžních otázek. Případně může odpovědi na soutěžním letáku poslat poštou nebo přinést na Ústředí Pionýra, Senovážné nám. 977/24, 116 47 Praha 1.

4. VÝHERCI SOUTĚŽE:

Vyhrávají účastníci s nejvyšším počtem správně zodpovězených otázek. V případě shodných výsledků budou výherci losováni. Ceny jsou připraveny pro sto nejúspěšnějších účastníků soutěže. Mezi hlavní výhry patří hra Carcassonne – Zlatá horečka od společnosti Mindok, s. r. o.

5. OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER:

Výsledky soutěže budou k dispozici na www.pionyr.cz/cinnost/republikoveakce/ledovapraha/vysledky po vyhodnocení odpovědí všech účastníků, nejpozději 28. 2. 2019. Výherci budou kontaktováni e-mailem a požádáni o svou poštovní adresu pro doručení výhry. V případě, že výherce nebude na výzvu reagovat ani opakovaně, a to nejpozději do 31. 3. 2019, výhra propadá ve prospěch pořadatele. Výhry mohou být také vyzvednuty osobně na Senovážném nám. 977/24, 116 47 Praha 1.

6. PRÁCE S OSOBNÍMI ÚDAJI:

V případě, že bude účastník mezi výherci, jeho jméno a příjmení bude zveřejněno ve výsledcích soutěže na webu. Na uvedený kontaktní e-mail mohou být v budoucnu zasílána informační sdělení o dalších aktivitách Pionýra.

7. DALŠÍ DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

  • Každý účastník se může soutěže zúčastnit pouze jednou. Pořadatel si vyhrazuje právo kontroly této zásady a v případě jejího porušení je oprávněn vyřadit zvýhodněného účastníka ze soutěže.
  • Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění.
  • Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele ani osoby jim blízké.
  • O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel.
  • Veškeré informace o soutěžících jsou poskytovány pouze a jen pořadateli soutěže a nikoliv internetovým společnostem a sociálním sítím.
  • Partnerem soutěže je Mindok s.r.o.
  • Tato pravidla jsou platná a účinná ode dne 1. 2. 2019.