Dobrodružství na míru
Akce pro veřejnost Akce pro veřejnost Oddíly a kluby Oddíly a kluby OPRAVDU DOBRÝ TÁBOR OPRAVDU DOBRÝ TÁBOR
NAVIGACE: Zakázky

Ze "Stanov Pionýra"

„Pionýr, z. s. je demokratický, dobrovolný, samostatný a nezávislý spolek dětí, mládeže a dospělých.“

Víte, že?

Ideály Pionýra, jež jsou základní osnovou naší výchovné práce, vycházejí z tradičních evropských hodnot a pravidel chování. Jejich cílem je vychovat slušné a aktivní občany, lidi vnímavé a ohleduplné k bezprostřednímu i širšímu okolí.

Zakázky

Prostor pro zveřejnění zakázek Pionýr, z. s.

Základní podkladové materiály pro vypracování nabídky - Kompletní rekonstrukce TZ Tisá – stavební práce, etapa 2016, 2017

Zadávací dokumentace
Pokyny pro zpracování nabídky
Krycí list nabídky
Výkaz výměr - interiéry - etapa 2016
Výkaz výměr - interiéry - etapa 2017

Základní podkladové materiály pro vypracování nabídky - vybudování vrtané studny Espero Rejdice

Zadávací dokumentace
Projektová dokumentace - textová část
Přehledná situace
Řez vrtem
Situace podrobná 1
Situace podrobná 2
Situace umístění studny
Souhrnná situace
Snímek katastrální mapy se zákresem
Vl. Bělohradský - geologické služby