Dobrodružství na míru
Akce pro veřejnost Akce pro veřejnost Oddíly a kluby Oddíly a kluby OPRAVDU DOBRÝ ODDÍL OPRAVDU DOBRÝ ODDÍL
NAVIGACE: Pro rodiče / Dobrý tábor / Osmero dobrého tábora / 5. Je zdravotně zabezpečen

Víte, že?

Převážné většiny soutěží, které Pionýr pořádá, se můžete zúčastnit, i když nepatříte mezi jeho členy.

5. Je zdravotně zabezpečen

Na táboře je kvalifikovaný zdravotník a povinný kontakt s dětským lékařem v místě pořádání tábora. Pořadatel tábora má od rodičů k dispozici dostatečné informace o zdravotním stavu dítěte a jeho dalších zvláštnostech a jeho povinností je dodržovat je.

Obecně

Zajištění zdraví všech účastníků tábora je prioritou každého seriózního pořadatele. Povinností provozovatele před započetím tábora je nahlásit konání na místně příslušnou hygienickou stanici. Dále dohoda s dětským lékařem, který působí v místě konání tábora a je schopen kvalifikovaně ošetřit případná vážnější poranění či onemocnění.

Samozřejmostí je pak také stálá přítomnost kvalifikovaného zdravotníka přímo na táboře. Ten vede zdravotní dokumentaci každého účastníka tábora, zaznamenává jeho obtíže, poranění, dohlíží na pravidelné podávání léků těm dětem, které je mají předepsané. Vážnější zdravotní problémy konzultuje s lékařem a postupuje podle jeho pokynů. Nutností pro zajištění zdravotní péče o dítě je také dostatek informací ze strany rodičů a jeho lékaře. Zdravotník a vedoucí s dostatkem informací o zdravotním stavu a zvláštnostech dítěte, mohou snáze předcházet obtížím, nebo je řeší včas. Povinností rodičů je tedy zajistit lékařskou prohlídku dítěte a předat její závěr společně s prohlášením o bezinfekčnosti vedoucímu tábora. Vedoucí tábora, který by toto nevyžadoval není zodpovědný!

Samozřejmě je zde také nutné upozornit na dodržování zákona 258/2000 sb. o ochraně veřejného zdraví a vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 sb. ve znění v. č. 422/2013 sb..

V Pionýru

Pionýrské tábory vyhovují obecně závazným předpisům. Pionýr je také držitelem osvědčení, podle kterého může školit zdravotníky zotavovacích akcí, a to nejen v rámci spolku. Pravidelně také pořádá doškolování všech hlavních vedoucích i zdravotníků, kde mají možnost se seznámit s novými předpisy. Osvědčení o kvalifikaci je pak součástí schvalovacích listů táborů, které Pionýr každoročně shromažďuje o všech táborech. Všichni táboroví pracovníci jsou pak poučeni o hygienickém minimu a řídí se jím.

<<< zpět k bodu 4 dále k bodu 6 >>>